MUSIC DANCE - taneční kroužek

Taneční kroužek MUSIC DANCE  se osvědčil . Ukázka bude 18.9.2018 od 15,45 ve třídě Slůňátek.  Kroužek bude vždy v úterý od 16 do 16,30 hodin . Pololetní kurzovné činí 500,- Kč . Přihlásit se můžete online - info budou na nástěnce školy.

Zvoneček - PĚVECKÝ SBOR PRO ZPĚVÁČKY

Kroužek sborového zpěvu pro všechny zájemce - vždy v úterý od 10 do 10,30 hodin s p. ředitelkou Janou Kubíčkovou  a Mgr. Zuzanou Reslerovou ve třídě u TYGŘÍKŮ.
Cílem je podpořit zájem dětí o zpěv, rozvoj hudebního vnímání a hudebních schopností.
Kroužek je součástí školního vzdělávání a je zdarma.

Logopedická poradna

Vždy v průběhu září se koná informativní schůzka, na které si rodiče mohou vybrat  formu logopedické péče , která je pro jejich dítě  vhodnější.  Individuální logopedická péče je zajištěna dvěma způsoby :

DOMEČEK - poradna externí učitelky speciální péče p. Pavly Žaludové je vždy 1x za 14 dní v úterý od 7 do 11 hodin podle rozpisu - termín je nutno objednat u ředitelky školy . Poradna je určena dětem  s několika vadnými hláskami . Doprovod dospělého je velmi potřebný a vítaný, ale není vždy nezbytně nutný.  Dítě na logopedickou lekci může dovést asistentka ze třídy a úkoly dostanete domů písemně.  Lekce probíhají v hospodářské budově - vchod vedle kuchyně je označen názvem LOGOPEDIE . Rozpis lekcí je zveřejněn vždy do čtvrtka předcházejícího týdne a aktualizován maximálně v pondělí do 12 hodin. Případní zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy.


Stromeček - SBĚR PAPÍRU

Projekt na podporu vztahu k přírodě – třídění odpadových surovin, pozorování a aktivity v přírodě.

Školáček

sloniceProjekt přípravy dětí na školu za pomoci rodičů a jejich spolupráce – probíhá denně formou zadání úkolů pro předškoláky v 1.patře.

Další články...