Digitalizujeme školu - projekt NFO

Mateřská škola je od 1.1. 2022  do 31.12.2022 zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU - v rámi Národního plánu obnovy- KOMPONENTA 3.1

V rámci tohoto projektu jsme obdrželi 101.600 Kč. Podmínky využití byly přísně dané  a byly z nich zakoupeny robotické sady, robotické stavebnice , doplňky a výukové programy k rozvoji samostatné činnosti dětí s digitálními pomůckami. 

20230223 130239