Vše ze třídy Machnín Myšičky

Aktuality ze třídy Machnín Myšičky

O ČEM SI POVÍDÁME V ČERVNU

O ČEM SI POVÍDÁME V ČERVNU:

INTEGROVANÝ BLOK: POTŮČEK
1.TÉMA: MATKA PŘÍRODA ANEB ČTYŘI ŽIVLY.

Povídáme si, co potřebují k životu lidé a zvířata, které čtyři živly ovlivňují naši zeměkouli – voda, země, oheň a vzduch.
Všechny živly prozkoumáme a poznáme proč jsou pro nás užitečné a proč bychom bez nich nemohli žít. Také si ukážeme, kdy je živel dobrý sluha, ale zlý pán.

Naučíme se básničku s pohybem: STROM
VYROSTL NÁM STROMEČEK   /stoj spojný vzpažmo/
UPADL MU LÍSTEČEK               /levá ruka k tělu, pravá vzpažená/
UPADL MU I DRUHÝ               /pravá ruka k tělu/
NEBOJTE SE, MÁ JINÝ.           /vzpažit/
VYROSTLA NÁM KYTIČKA       /dřep, dlaně spojené před sebou/
DÍVA SE DO SLUNÍČKA           /postupně do stoje, dlaně rozevřít/
DEŠTÍČEK JI POKROPIL           /vzpažmo dolů, pohyb prstů déšť/
KVÍTEČEK SE UKLONIL             /předklon k nohám/
UKLÁNÍ SE DOPRAVA             /stoj rozkročný, ruce v bok, úklon trupem/
UKLÁNÍ SE DOLEVA                 /úklon doleva/
UKLÁNÍ SE VPŘED A VZAD     /předklon, záklon trupem/
MUSÍ PEVNĚ V ZEMI STÁT.     /stoj spojný, připažit/2.TÉMA: VODA OKOLO NÁS.
Seznámíme se s koloběhem vody v přírodě. Zahrajeme si na pramínek, potůček, řeku a moře.
Prozkoumáme vlastnosti vody a život ve vodě i okolo vody. Povídáme si o životě zvířat, které žijí ve vodě, nebo u vody.
NAUČÍME SE BÁSNIČKU: ŽABKA

ŽÁBY SKÁČOU DO VZDUCHU,
LÍBÍ SE JIM NA SUCHU.
ŽÁBY SKÁČOU DO RYBNÍKA,
LÍBÍ SE JIM, JAK TO STŘÍKÁ.

ZPÍVÁME SI PÍSNIČKU: HOLKA MODROOKÁ.

3.TÉMA: CESTA KOLEM SVĚTA
Povídáme si o tom co je to svět, jestli ve světě žijí stejní lidé, jestli s námi žijí stejná zvířata, jaké plodiny rostou různě ve světě.
Naučíme se pozdrav v nějakém cizím jazyku. Budeme poznávat cizokrajné zvířata.

NAUČÍME SE ŘÍKANKU:
LEVÁ, PRAVÁ, LEVÁ, PRAVÁ, TAK SE CHODÍ DO SVĚTA.

KDO TO SPLETE, TY MŮJ SVĚTE, TO JE VELKÝ POPLETA.
LEVÁ, PRAVÁ, LEVÁ, PRAVÁ, ZE SCHODŮ I ZE VRÁTEK,
KDO TO SPLETE, TY MŮJ SVĚTE, AŤ SE VRÁTÍ NAZPÁTEK.

4.TÉMA: AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY.
Povídáme si o prázdninách, na co se těšíme, kam bychom chtěli cestovat. Proměníme se na badatelé a prozkoumáme les a jeho živočichy v letním období.
Budeme si hrát a tvořit s pískem a vodou. Budeme malovat vodou na chodník, dělat pokusy s vodou a sluncem a užívat sluníčka.
ZPÍVÁME SI PRO RADOST-VŠECHNY PÍSNIČKY, KTERÉ ZNÁME.


  

                                      

Nejbližší akce Machnín Myšičky