Plánované akce Tygříků

Aktuality ze třidy Tygříků

CO SE UČÍME V ŘÍJNU ?

Téma  v říjnu se jmenuje DRAK
Ćteme si PŘED SPANÍM : Co mě čeká ve školce ?
1 týden : Draku, draku - pozorujeme podzimní počasí a podzimní přírodu, sbíráme přírodniny , hrajeme si  s pískem . Hrajeme  dechové hry , cvičíme s tyčemi , řešíme hádanky, jako vítr foukáme do barevné skvrny , tvoříme z papíru . Stavíme z magnetků, z barevných kostek . 
básnička : DRAKU, DRAKU, TY JSI VÁŽNĚ DRAK ?
                 HUDRY, HUDRY, JE TO TAK ?
                 A MÁŠ ZUBY DRAČÍ ?
                 MÁM DVA, TO MI STAČÍ.
                 A CO TĚMI ZUBY JÍŠ ?
                 PRINCEZEN MÁM PLNOU SKRÝŠ
                 ACH TY LHÁŘI, KAŽDÝ TO VÍ,
                 ŽE JSI JENOM PAPÍROVÝ...


FOUKÁ, VENKU FOUKÁ,
HAF SE Z BOUDY KOUKÁ
FANDA VOLÁ NA HAFA
AŤ VSTANE A ZAHAFÁ
HAFÁ HAF, ŽE NEVSTANE,
AŽ TAM FOUKAT PŘESTANE    .                          

2.týden : DRAK LETÍ NAD ZAHRÁDKOU A SADEM
čteme si před spaním  : Pohádkový dědeček / Eduard Petiška /
Poznáváme ovoce a zeleninu - ve třídě si uděláme výstavku a jmenujeme, co všechno známe. Paní učitelka nám zaváže oči a budeme pouze rukama hádat , co je co . Také si postavíme obchod s ovocem a zeleninou a budeme prodávat a " vařit " .
Čeká nás opravdová vitamínová cukrárna - ovocné a zeleninové jednohubky . Budeme hrát loto a stolní hry, ve kterých si zopakujeme názvy ovoce a zeleniny a budeme se učit trpělivosti , poctivosti a dokončení hry.
Vymodelujeme si ovocné stromy , otiskáme si ovoce a zeleninu a budeme vytvářet skřítky ovocňáčky . Zkusíme si "uvařit " polévku  z papíru / vytrhávání a nalepování / . Budeme sfoukávat " jablka"  /papírové koule/ a vatu ze stolu . Naučíme se vytleskávat podle slabik  a složit slovo z ořechových skořápek podle počtu slabik. Zacvičíme si s  jablíčky ve dvojicích a samozřejmě si zahrajeme i pohybové hry. Budeme válet sudy jako jablíčko a v tělocvičně vylezeme na žebřiny jako po žebříku.
písničky : Pod naším okýnkem
                Koulelo se , koulelo

básničky :
ADÉLKA SE PTALA TUŽKY
UMÍŠ KRESLIT ŽLUTÉ HRUŠKY ?
TUŽKA ŘEKLA : ADÉLKO,
NEPLEŤ SI MĚ S PASTELKOU ...

FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU,
SHOĎ MI JEDNU HRUŠTIČKU
SHOĎ MI JEDNU NEBO DVĚ
BUDOU SLADKÉ OBĚ DVĚ
VĚTŘÍČEK UŽ FOUKÁ, HRUŠTIČKA SE HOUPÁ,
VISÍ UŽ JEN MALIČKO, CHYTNI SI JI  , ANIČKO

3.TÝDEN -  DRAK LETÍ NAD LESEM
Vyprávíme si o lese, sbíráme lesní plody, hrajeme s nimi pexeso, poznáváme je hmatem. Poznáváme lesní zvířátka . Malujeme a kreslíme houby, vyrábíme z přírodnin a cvičíme se žaludy, šiškami.  Zpíváme si o ježcích, o lišce ,o vlastovičkách  a o lese.
Hrajeme si s maňásky pohádku O koblížkovi .

JÁ DO LESA NEPOJEDU
JÁ DO LESA NEPŮJDU,
KDYBY NA MĚ HAJNÝ PŘIŠEL
ON BY MNĚ VZAL SEKYRU.
SEKERA JE ZA DVA ZLATÝ
A TOPŮRKO ZA TOLAR
KDYBY NA MĚ HAJNÝ PŘIŠEL
ON BY MĚ TO VŠECHNO VZAL.

Náš táta šel na houby, jestli on tam zabloudí
nezabloudí, těšte se, on nám houby přinese.

Vlaštovičko leť, už je na tě čas,
listí žloutne, poletuje,
po strništi vítr duje
bude brzy mráz.4.TÝDEN - DRAKU, DRAKU, TY JSI VÁŽNĚ DRAK ?
Poznáváme geometrické tvary , třídíme, sestavujeme, doplňujeme , hledáme je. 
Stavíme z různých stavebnic, lepíme z papíru. Poznáváme je podle hmatu i zrakem . 

5.týden - ZAVÍRÁM, ZAVÍRÁM LES
čteme před spaním : JEŽEČEK DUPÁLEK

Loučíme se s podzimem - pozorujeme , jak se mění příroda a počasí na podzim, jak se mění naše oblékání a obouvání.
Sbíráme listy, lisujeme je  a otiskujeme je.

CO SE UČÍME V ZÁŘÍ ?

V září se poznáváme , učíme se jak se jmenujeme, učíme se, kde jsou uklizené hračky a hlavně se učíme jak se k sobě chovat, aby nám bylo ve třídě prima. VYTVÁŘÍME SI PRAVIDLA, KTERÁ JSOU POTŘEBA, ABY NEDOCHÁZELO K HÁDKÁM A SLZIČKÁM a cítili jsme se dobře. Učíme se, co kam patří a  co znamená , že jsme kamarádi.
Učíme se reagovat na pokyny učitelky , učíme se být samostatní a domlouvat se.  Poznáváme co kdo umí a v čem potřebuje ještě pomoci. Budeme se to učit celý rok  , není to snadné ...
UČÍME SE JÍST PŘÍBOREM, ČISTIT SI ZOUBKY, UKLÍZET SI SVOJE VĚCI.

UČÍME SE BÁSNIČKY :

VŠECHNY MOJE PRSTY
SCHOVALY SE V HRSTI
SPOČÍTÁME SI JE HNED
JEDEN,DVA,TŘI, ČTYŘI,PĚT.

                                                              

BÍLÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ,
CO TO DĚTI ZNAMENÁ ?
BÍLÁ TO JE BĚLÁSEK,
zelená je tráva
žlutá to je sluníčko
co nám radost dává.

JEDNOU ZRÁNA U SNÍDANĚ,
POTKALY SE ČTYŘI DLANĚ
DVĚ JSOU MALÉ A DVĚ VĚTŠÍ,
MLUVÍ SPOLU TAJNOU ŘEČÍ.
NEMRAČTE SE, ŽÁDNÉ HÁDKY,
VŽDYŤ JSTE PŘECE KAMARÁDKY.

Povinné předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1 , příspěvková organizace

POKYNY PRO RODIČE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ

z důvodu krizového opatření od 1.3.2021 do odvolání

 • Závazné pokyny :
 1. Mateřská škola je povinna v době uzavření MŠ z důvodu krizového nařízení zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 2. Děti mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat .
 3. Rodiči jsou povinni poskytnout zpětnou vazbu, která slouží jako doklad o účasti na povinném předškolním vzdělávání.
 4. Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte a školy.

                       II. Organizace povinného předškolního vzdělávání v době uzavření MŠ :

 1. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání formou OFF- LINE - ZADÁVÁNÍM PRAKTICKÝCH ÚKOLŮ využívající přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí .
 2. Rodiče poskytnou mateřské škole emailové adresy, na které budou úkoly posílány.
 3. Učitelka předškolní třídy založí kontaktní emailový účet , ze kterého budou zasílány úkoly . Na tento účet budou rodiče zasílat dotazy a zpětnou vazbu .
 4. Úkoly budou posílány minimálně na období jednoho týdne, děti je mohou plnit podle rodinných podmínek a možností . Úkoly budou v kopii zasílány na email MŠ.
 5. Rodiče, kteří nemají možnost tisku nebo přístupu na internet si přijdou vyzvednout vytištěné úkoly do MŠ osobně podle dohody s ředitelkou školy.
 6. Splněné úkoly si děti budou zakládat a po znovuotevření MŠ je přinesou do MŠ . Mohou průběžně posílat na třídní email fotografie z plnění.

                     III. Splnění podmínek povinného předškolního vzdělávání a zpětná vazba.

 1. Rodiče obdrží SMS , že úkoly byly odeslány na email.
 2. Rodiče do 2 dnů od SMS budou emailem informovat učitelky o doručení úkolů , případně jim budou zodpovězeny dotazy.
 3. Po skončení týdenních úkolů zašlou email s hodnocením – co bylo splněno, co se nezdařilo, s čím mělo dítě problémy. Mohou doplnit i fotografiemi.
 4. Rodiče bez přístupu na internet budou koncem týdne sami informovat telefonicky ředitelku na tel. č. 730 844 022 zda dítě úkoly splnilo.
 5. Rodiče mohou konzultovat s učitelkami zadání či plnění úkolů emailem . Telefonické konzultace budou poskytovány v době od 8 do 14 hodin .
 6. Učitelka bude denně emailovou schránku kontrolovat a do 24 hodin pracovního dne bude na email reagovat.

V Liberci , dne 3.3.2021                                                   PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy

Nejbližší akce Tygříků