Plánované akce Tygříků

Aktuality ze třidy Tygříků

CO SE UČÍME V ŘÍJNU ?

Téma  v říjnu se jmenuje DRAK
Ćteme si PŘED SPANÍM : Co mě čeká ve školce ?
1 týden : Draku, draku - pozorujeme podzimní počasí a podzimní přírodu, sbíráme přírodniny , hrajeme si  s pískem . Hrajeme  dechové hry , cvičíme s tyčemi , řešíme hádanky, jako vítr foukáme do barevné skvrny , tvoříme z papíru . Stavíme z magnetků, z barevných kostek . 
básnička : DRAKU, DRAKU, TY JSI VÁŽNĚ DRAK ?
                 HUDRY, HUDRY, JE TO TAK ?
                 A MÁŠ ZUBY DRAČÍ ?
                 MÁM DVA, TO MI STAČÍ.
                 A CO TĚMI ZUBY JÍŠ ?
                 PRINCEZEN MÁM PLNOU SKRÝŠ
                 ACH TY LHÁŘI, KAŽDÝ TO VÍ,
                 ŽE JSI JENOM PAPÍROVÝ...


FOUKÁ, VENKU FOUKÁ,
HAF SE Z BOUDY KOUKÁ
FANDA VOLÁ NA HAFA
AŤ VSTANE A ZAHAFÁ
HAFÁ HAF, ŽE NEVSTANE,
AŽ TAM FOUKAT PŘESTANE    .                          

2.týden : DRAK LETÍ NAD ZAHRÁDKOU A SADEM
čteme si před spaním  : Pohádkový dědeček / Eduard Petiška /
Poznáváme ovoce a zeleninu - ve třídě si uděláme výstavku a jmenujeme, co všechno známe. Paní učitelka nám zaváže oči a budeme pouze rukama hádat , co je co . Také si postavíme obchod s ovocem a zeleninou a budeme prodávat a " vařit " .
Čeká nás opravdová vitamínová cukrárna - ovocné a zeleninové jednohubky . Budeme hrát loto a stolní hry, ve kterých si zopakujeme názvy ovoce a zeleniny a budeme se učit trpělivosti , poctivosti a dokončení hry.
Vymodelujeme si ovocné stromy , otiskáme si ovoce a zeleninu a budeme vytvářet skřítky ovocňáčky . Zkusíme si "uvařit " polévku  z papíru / vytrhávání a nalepování / . Budeme sfoukávat " jablka"  /papírové koule/ a vatu ze stolu . Naučíme se vytleskávat podle slabik  a složit slovo z ořechových skořápek podle počtu slabik. Zacvičíme si s  jablíčky ve dvojicích a samozřejmě si zahrajeme i pohybové hry. Budeme válet sudy jako jablíčko a v tělocvičně vylezeme na žebřiny jako po žebříku.
písničky : Pod naším okýnkem
                Koulelo se , koulelo

básničky :
ADÉLKA SE PTALA TUŽKY
UMÍŠ KRESLIT ŽLUTÉ HRUŠKY ?
TUŽKA ŘEKLA : ADÉLKO,
NEPLEŤ SI MĚ S PASTELKOU ...

FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU,
SHOĎ MI JEDNU HRUŠTIČKU
SHOĎ MI JEDNU NEBO DVĚ
BUDOU SLADKÉ OBĚ DVĚ
VĚTŘÍČEK UŽ FOUKÁ, HRUŠTIČKA SE HOUPÁ,
VISÍ UŽ JEN MALIČKO, CHYTNI SI JI  , ANIČKO

3.TÝDEN -  DRAK LETÍ NAD LESEM
Vyprávíme si o lese, sbíráme lesní plody, hrajeme s nimi pexeso, poznáváme je hmatem. Poznáváme lesní zvířátka . Malujeme a kreslíme houby, vyrábíme z přírodnin a cvičíme se žaludy, šiškami.  Zpíváme si o ježcích, o lišce ,o vlastovičkách  a o lese.
Hrajeme si s maňásky pohádku O koblížkovi .

JÁ DO LESA NEPOJEDU
JÁ DO LESA NEPŮJDU,
KDYBY NA MĚ HAJNÝ PŘIŠEL
ON BY MNĚ VZAL SEKYRU.
SEKERA JE ZA DVA ZLATÝ
A TOPŮRKO ZA TOLAR
KDYBY NA MĚ HAJNÝ PŘIŠEL
ON BY MĚ TO VŠECHNO VZAL.

Náš táta šel na houby, jestli on tam zabloudí
nezabloudí, těšte se, on nám houby přinese.

Vlaštovičko leť, už je na tě čas,
listí žloutne, poletuje,
po strništi vítr duje
bude brzy mráz.4.TÝDEN - DRAKU, DRAKU, TY JSI VÁŽNĚ DRAK ?
Poznáváme geometrické tvary , třídíme, sestavujeme, doplňujeme , hledáme je. 
Stavíme z různých stavebnic, lepíme z papíru. Poznáváme je podle hmatu i zrakem . 

5.týden - ZAVÍRÁM, ZAVÍRÁM LES
čteme před spaním : JEŽEČEK DUPÁLEK

Loučíme se s podzimem - pozorujeme , jak se mění příroda a počasí na podzim, jak se mění naše oblékání a obouvání.
Sbíráme listy, lisujeme je  a otiskujeme je.

CO SE UČÍME V ZÁŘÍ ?

V září se poznáváme , učíme se jak se jmenujeme, učíme se, kde jsou uklizené hračky a hlavně se učíme jak se k sobě chovat, aby nám bylo ve třídě prima. VYTVÁŘÍME SI PRAVIDLA, KTERÁ JSOU POTŘEBA, ABY NEDOCHÁZELO K HÁDKÁM A SLZIČKÁM a cítili jsme se dobře. Učíme se, co kam patří a  co znamená , že jsme kamarádi.
Učíme se reagovat na pokyny učitelky , učíme se být samostatní a domlouvat se.  Poznáváme co kdo umí a v čem potřebuje ještě pomoci. Budeme se to učit celý rok  , není to snadné ...
UČÍME SE JÍST PŘÍBOREM, ČISTIT SI ZOUBKY, UKLÍZET SI SVOJE VĚCI.

UČÍME SE BÁSNIČKY :

VŠECHNY MOJE PRSTY
SCHOVALY SE V HRSTI
SPOČÍTÁME SI JE HNED
JEDEN,DVA,TŘI, ČTYŘI,PĚT.

                                                              

BÍLÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ,
CO TO DĚTI ZNAMENÁ ?
BÍLÁ TO JE BĚLÁSEK,
zelená je tráva
žlutá to je sluníčko
co nám radost dává.

JEDNOU ZRÁNA U SNÍDANĚ,
POTKALY SE ČTYŘI DLANĚ
DVĚ JSOU MALÉ A DVĚ VĚTŠÍ,
MLUVÍ SPOLU TAJNOU ŘEČÍ.
NEMRAČTE SE, ŽÁDNÉ HÁDKY,
VŽDYŤ JSTE PŘECE KAMARÁDKY.

CO SE UČÍME V KVĚTNU

Květnové téma se jmenuje  MAMINKA.
V 1.týdnu MOJE RODINA budeme vyprávět o tom, jak si všichni v rodině pomáháme, kdo má co za úkol, jak se máme rádi, jak se vlastně jmenujeme a kdo do naší rodiny patří. 
Budeme vyrábět dárečky pro maminky k Svátku matek , učit si básničky a písničky.

ve 2.týdnu  JAK JSME PŘIŠLI  NA SVĚT  - budeme si prohlížet svoje fotografie z miminkovského období a hádat KDO JE KDO.  Budeme stavět  PUZZLE " U maminky v bříšku" , říkat si jak rosteme a měníme se. Porovnáme, co miminko už umí, co potřebuje, jak se o ně musíme starat. Budeme si hrát s panenkami i na porodnici a navštíví nás i opravdové miminko. A také si jedno miminko vyrobíme z papíru  .

ve 3.týdnu ČÍM BUDU ?  si budeme hlavně hodně hrát - na kadeřníka, na pekaře, na cukráře, na truhláře, na stavitele,na hasiče, na policisty.... Budeme se učit kličky a šněrování .
Budeme se učit, proč je práce důležitá , co je to výplata , peníze, bankomat.
Zkusíme hádat, co by se stalo, kdyby lidé nepracovali . Budeme také řešit hádanky, zpívat o řemeslech a o tom, co dělá maminka a tatínek .

ve 4.týdnu  MAMKO, TAŤKO , NAUČ MĚ , JAK SE CHOVAT BEZPEČNĚ
Budeme simulovat různé zvláštní i nebezpečné situace a přemýšlet jak je řešit / cizí lidé, injekční střídačky, alkohol, cigarety / . Budeme přemýšlet co dělat, když se ztratíme,když uvidíme požár, nehodu, zraněného nebo nemocného člověka......
Naučíme se důležitá čísla  115, 112  a  svou adresu.

Čarodějnický slet (projektový den)

V pátek 30. 4. 2021 se s Tygříky vydáme na ČARODĚJNICKÝ SLET (projektový den).

Budeme plnit předškolácké úkoly, opékat buřty a projdeme si venkovní prohlídku v útulku.

Příchod dětí do 7:45. Pozdější návrat na oběd ve 12:30.

S sebou: batůžek s pláštěnkou, pítím, buřtíkem (kdo chce) a pečivem - chlebem.

Těšíme se.

Léňa a Jíťa

CO SE UČÍME V DUBNU ?

Téma se jmenuje BERUŠKA  aneb Děti, pozor, červená !

V 1.týdnu  nazvaném " Všechno jezdí co má kola " se budeme učit o dopravních prostředcích , kde se pohybují, co je pohání, jak nám pomáhají a jak se chovat, aby nám neublížily. Budeme si stavět různé dráhy, hrát si na vlak , na letiště , hrát si s auty. Budeme se učit co správně  dělat na červenou a zelenou, budeme poznávat první, poslední , vlevo,pravo, vpředu, vzadu .........
A také si zpívat  / Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko .... /  a cvičit s kroužky , a kreslit dopravní prostředky

Jede auto z kopečka, cesta není hřiště
jestli nemáš kolečka, nehraj si tu příště !
Tam kde auto vyletí, není hřiště pro děti.Ve 2.týdnu :  JEDE AUTO Z KOPEČKA se budeme učit jak se máme chovat na silnici a na chodníku, co to je semafor, co nám říkají dopravní značky , jaká barva nás varuje . Budeme si také hrát s auty a na dopravu, stavět dopravni puzzle  ,řešit rébusy . Budeme cvičit s kroužky jako s volanty .
 SEMAFOR
Ty dva brášky dobře známe, však je často potkáváme.
Bydlí v malém domečku, každý v jednom kolečku.
Teď už se aut nebojíme, basta fidli, ne a ne,
když ty brášky poslechneme,
tak se nám nic nestane .

Ve 3.týdnu  : BERUŠKO, PŮJČ MI JEDNU TEČKU - budeme procvičovat počítání - určovat méně, více, stejně,  rozdělovat počet 1 - 7 různými způsoby, Také budeme řadit obrázky - poznávat  první - poslední, nahoře, dole, uprostřed, vpravo a vlevo. Zacvičíme si s početními kostkami . Zahrajeme si početní bingo a různé stolní hry s počítáním. Zazpíváme si písničku Beruško půjč mi jednu tečku .
 
Beruško, půjč mi jednu tečku
třeba tu máš na zadečku
musím ji napsat za větou
ať se mi slova nepletou. 
 
 
Tulipán a tulipaní
celý  den se k sobě klaní
až se diví okolí
že je záda nebolí. 
 
 
Naše malá Kamila
bavila se bavila
foukala si mydlinky
byly z toho bublinky
 
Šnečku, šnečku , já ti říkám,
bude pršet, nechoď nikam
Ať si prší, nebojím se
domeček mám, zatočím se. 
 


ve 4.týdnu  PRVNÍ,TEČKA, DRUHÁ TEČKA ...
si budeme opakovat levou a pravou stranu, pořadí předmětů  a číslice

ROZPOČITADLO :
První tečka , druhá tečka,
šla ovečka do kopečka.
A   z kopečka dolů
měli tam svou školu
na té škole zlatou střechu
na té střeše polštář z mechu.
Na polštáři klíč
ty jdi z kola přyč 

Nejbližší akce Tygříků