Je nám líto, ALE bohužel ...

Je nám líto, ale BOHUŽEL jsme museli z epidemiologických důvodů zrušit všechny externí akce do konce školního roku.

Alespoň trochu chceme dětem zpříjemnit konec školního roku a tak  ještě něco chystáme : 

1. DEN DĚTÍ na zahradě MŠ - soutěže na stanovištím - za odměnu nanuk  a dárečky jako překvapení na doma / 1.6. / 

2. OLYMPIÁDA na zahradě  MŠ - BUDEME celý měsíc BĚHAT, SKÁKAT, HÁZET, PŘELÉZAT - za odměnu vitamínový raut 

/ podle počasí, plánujeme na 17.6. /

3. ROZLUČKOVÝ DEN  KOŤÁTEK - dopoledne pouze pro děti : / PLÁN NA 23.6. - podle počasí / 

- jednotlivá vystoupení předškoláčků pro ostatní kamarády  a slavnostní předání  dárků na památku na MŠ 

Protože musíme denně plochy desinfikovat, tak ani výstavky dětských prací  a větší výzdobu nemůžeme teď realizovat. 

Ale jsme rádi, že už jsou děti s námi. 

konstrukteri machnin

Přijaté děti pro školní rok 2020/2021

Systém pro podporu přijímacího řízení do mateřských škol

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Sídlo : STARÁ 107, LIBEREC 33 46001   MACHNÍN

Pořadí

ID dítěte

Obdržené body

Adresa poskytování vzdělávání

Rozhodnutí

1

3549634563

741.56

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

2

4575068163

713.06

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

3

8077205736

706.64

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

4

6272208384

701.66

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

5

6342656631

700.88

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

6

6550123526

655.36

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

7

8683212866

404.94

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

8

7853409752

404.88

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

9

7549576928

400.54

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

V Liberci, dne 29.5.2020                                                             PaedDr. Jana Kubíčková

                                                                                                         ředitelka školy

Ukončení ošetřovného - běžný provoz

Vážení rodiče ,sděluj i, že ode dne nástupu dítěte do Mš, ale nejdéle od  začátku běžného provozu MŠ  / tj. v MŠ Stará 107 od 21.5.2020 / nemáte nárok na čerpání ošetřovného

                                                               Z DŮVODU OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY  .

Nadále je možné čerpat ošetřovné z důvodů obavy o ohrožení zdraví v případě rodinných osobních rizikových faktorů. 

V sekci dokumenty najdete ROZHODNUTÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ  MŠ , které odevzdejte zaměstnavateli. V případě potřeby na vaši žádost odešlu individuální potvrzení o znovuotevření MŠ.  ředitelka školy 

ŠKOLNÉ - AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče,

situace se vyvíjí a informace zpřesňují . Já se tímto omlouvám, že jsem vás špatně informovala o tom, že když dítě nyní v době zhoršené epidemiologické situace nebude dobrovolně docházet do MŠ, tak nebude muset platit školné. Toto však podle předpisů platí pouze v případě, když je přerušen nebo omezen mateřské školy a dítěti je bráněno v docházce. Personální situace se ale postupně zlepšuje , a tak  tímto sděluji, že pokud nenastane nepředpokládáná skutečnost , tak

BĚŽNÝ PROVOZ PRO VŠECHNY DĚTI , KTERÉ CHTĚJÍ DOCHÁZET 

                                          ZAČÍNÁ V MŠ STARÁ OD ČTVRTKA 21.5.2020

Od tohoto dne také platí povinnost platit školné. Docházka je nadále do 30.6.2020 dobrovolná, ale pokud někdo nepřijde celý červen, musí podepsat písemnou omluvenku . Prosíme nahlaste tedy vedoucí učitelce, kdy vaše dítě nastoupí. 

Níže najdete přehled a informaci jak bude školné účtováno. Záloha na stravné se při neodebírání stravy samozřejmě platit nemusí. 

Děkuji za pochopení  a vstřícnost   PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školykvetina

Školné v MŠ po znovuotevření – pandemie COVID -19

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření standardními pravidly podle právních předpisů , zejména podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů , a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Podle těchto předpisů je snížení úplaty možné POUZE v době přerušení či omezení provozu mateřské školy na více než 5 pracovních dní v kalendářním měsíci. Z těchto důvodů bylo školné v měsících březnu až srpnu  upraveno takto :

BŘEZEN – provoz omezen a přerušen od 16.3. do 31.3.2020  

DUBEN   - od 1.4. - 30.4. 2020     MŠ uzavřena

KVĚTEN - od 1.5. - 17.5. 2020     MŠ uzavřena, od 18.5. do 20.5. omezený provoz

                                                                           - od 21.5. do 31.5. běžný provoz                    

ČERVEN – běžný provoz

ČERVENEC - SRPEN   – uzavřeno od 16.7. do 9.8.2020 / 4  týdny / 

MŠ Stará 107 , Liberec 33 - běžné školné 568,- Kč

MĚSÍC

Celkem dnů

Průměr na den

OMEZENÝ PROVOZ

DNY PROVOZU

ŠKOLNÉ

Březen

22

25,81

12

10

258

Duben

20

28,40

20

0

0

Květen

19

29,89

9/12*

10/7*

289/209*

Červen

22

25,81

0

22

568

Červenec , srpen

44

25,81

15+5

7+16

593

  • Platí pro děti, které nastoupily až od 21.5.2020 a déle po omezeném provozu

Platby školného se vztahují na všechny děti, které ho platily doposud / tudíž nejsou předškoláci ani nemají odklad školní docházky / I KDYŽ DOBROVOLNĚ NEBUDOU DOCHÁZET A BUDOU ŘÁDNĚ PÍSEMNĚ OMLUVENY. Pokud byste školné v červnu až srpnu nechtěli platit, tak musíte požádat o ukončení předškolního vzdělávání k 31.5.2020. Tím ovšem ztrácíte místo v MŠ a může být přijato jiné dítě . Potom byste museli po 14.6.2020 znovu požádat o přijetí od září pro školní rok 2020/2021. Nemáte však zaručeno, že bude volné místo / zatím to nevypadá /.

V Liberci 18.5.2020                                                ředitelka školy