Dodatek k zápisu na šk.rok 2019/2020

Podle § 36/ odst. 3 , Zákona č.500/2004 Sb.

máte možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

dne 17.5.2019 od 12,30 do 14,30 hodin v ředitelně MŠ, Liberec, STROMOVKA 285/1, příspěvková organizace.

PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání BUDE OZNÁMENO VYVĚŠENÍM SEZNAMU PODLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL ve stanoveném termínu podle správního řádu u hlavního vchodu a na www.skolkastromovka.cz dne 31. 5. 2019 .

O NEPŘIJETÍ BUDETE INFORMOVÁNI DOPISEM do 14.6.2019.

PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy

pondělí 10.6.2019 v 8,15 fotografování na společné fotografie

V pondělí 10.6.2019 v 8,15 se budeme fotografovat na společné třídní fotografie.  Doufáme, že už bude MŠ v provozu, pokud ne, tak děti ze Stromovky po dohodě s rodiči  dopravíme do Machnína . 

Ale nepředbíhejme a buďme optimisté.  mysky a kotatka Fotografie bude stát 35,-kč. 

Den otevřených dveří v MŠ v Machníně

Milí zájemci o přijetí do Mš Stará 107 v Liberci Machníně, 
vzhledem k odstraňování následků vodovodní havárie v MŠ Stará 107, Liberec 33  je MŠ dočasně uzavřena a vzdělávání probíhá v náhradních prostorách. 

Nyní bohužel nemůžeme prohlídku MŠ umožnit. Máte-li zájem o infomace, obraťte se na ředitelku školy  s možností inidviduální konzultace , případně s možností návštěvy  zahrady MŠ, kam si děti s učitelkami chodí v případě příznivého počasí dopoledne hrát. 

Rádi vás pozveme do Mš po opětovném otevření.  

Zápis na školní rok 2019/2020 probíhá standardně  na pracovišti MŠ Stromovka 285/1, Liberec 10  - informace jsou na webových stránkách
a  na dveřích mateřské školy. domecek se zviratky

Děkujeme za pochopení 
                                                                                     Těšíme se na vás.   Jana Kubíčková, ředitelka školy

POKYNY K ZÁPISU 2019/2020

Pokyny k zápisu - ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 MŠ Stromovka 285/1 a MŠ Stará 107 Machnín 

ZÁPIS a přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2019/2020 do MŠ, Liberec, Stromovka 285/1 a  odloučeného pracoviště Stará 107, Liberec 33  proběhne 
částečně elektronicky podle pokynů zřizovatele na stránkách :

https://zapisydoskol.liberec.cz

1. od 8.4. do 13.5.2019 si rodiče sami vyplní přihlášku elektronicky a
VYTISKNOU SI JI včetně tiskopisu pro lékaře, který nechají lékařempotvrdit 

2. kdo nemá možnost tisku na počítači , může si vyzvednout písemnoupřihlášku přímo v mateřské školekaždý pátek od  8.4. do 13.5.2019  od 10 do 11 hodin nebo dle dohody na tel.730 844 022

3.VYTIŠTĚNOU A VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU  i s potvrzením od lékaře  a souhlasem se zpracováním osobních údajů PŘINESETE DO ředitelny MŠ  Stromovka 285/1 dne 14. května 2019 od 9 do 11,30a od 12,30 do 16,30 hodin - místo podání přihlášky platí i pro zájemce o Mš Stará 107, Liberec 33 Machnín

OBDRŽÍTE VYGENEROVANÝ KOD, NA ZÁKLADĚ KTERÉHO BUDE
PŘIHLÁŠKA V SYSTÉMU EVIDOVÁNA

DOPORUČUJI OBJEDNAT SI PŘEDEM ČASOVKU na předání přihlášky a kontrolu dokumentace - objednávejte od 8.4. pouze SMS na č. 730 844 022 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Můžete uvést přibližný požadovaný čas – dopoledne, odpoledne – bude-li to možné, tak vyhovím / prosím nevolejte, při práci s dětmi se Vám nemohu věnovat , ozvu se podle možností / - volné časové termíny budou k nahlédnutí na www.skolkastromovka.cz – sekce Aktuality

Dne 14.5.2019 spolu s vyplněnou  VYTIŠTĚNOU přihláškou přinesete  :
1. VYTIŠTĚNĚ  A POTVRZENÉ lékařské potvrzení o povinném očkování - originál ke kontrole

- možnost odevzdat  kopii
2. VYTIŠTĚNÝ  souhlas se zpracováním osobních údajů 
3. průkazku zdravotní pojištovny dítěte 
4. rodný list dítěte
5. občanský průkaz zákonného zástupce
6. průkaz cizince - povolení k pobytu 

7. Dne 17.5.2019 od 8-10 hodin se můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení .  
8. Výsledek  přijímacího řízení bude zveřejněn na výše uvedených
stránkách / bude ještě upřesněno /
9. do 14.6.2019 bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí či obdržíte rozhodnutí o nepřijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Případné dotazy zašlete naTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
uveďte telefonní číslo - budeme vás kontaktovat.    PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy
ZMĚNY VYHRAZENY AŽ DO 14.5.2019.

ORGANIZACE NÁHRADNÍHO PROVOZU od 1.4.2019

NÁHRADNÍ PROVOZ  Mš Stará 107 z důvodu HAVÁRIE  - od 26.3.2019 do 31.5.2019 / odhad / 

od 1.dubna 2019  : 1. skupina - 12 dětí MŠ Stromovka  285/1 :
ONDRA Č.
MATOUŠ K.
LUCIE K.
VOJTĚCH M.
ANTONÍN M.
MICHAL Š.
DOMINIKA Š.
ELENKA Č.
LEO D.
MAREK D.
BRUNO J.
RADIM D.

od 1.4.2019 - 2.skupina ZÁKLADNÍ ŠKOLA HEŘMÁNKOVA  Machnín  25 dětí :
Od pošty v Machníně okolo obchodu nahoru k ZŠ. Vstup z levé strany - prozvoníte na tel. MŠ Machnín  734 358 154 a učitelka vám přijde otevřít. Svléknete dítě v šatně u tělocvičny a odvedete ho do tělocvičny, kde probíhá ranní provoz. V 8 hodin děti přejdou do 1.patra do družiny a jídelny na svačinu a další vzdělávací činnost . V 9,30 převlékání a pobyt venku. V 11 hodin oběd / bude přivážen z MŠ v Machníně / a odpočinek na lehátkách. Ve 14,15 hodin svačina v jídelně a od 14,30 přechod do tělocvičny na odpolední hry a rozcházení. Při příchodu rodiče opět prozvoní na telefon a učitelka přijde otevřít.
S sebou : podepsané bačkorky, podepsaný hrníček
, podepsané pyžamko, náhradní oblečení v podepsaném batůžku
2.skupina ZŠ Heřmánkova Machnín : 24 dětí
ANIČKA Z.
ELIŠKA B.
DENIS B.
ANTONIE E.
CRISTINA
MATYÁŠ H.
ADAM H.
ROBIN H.
GABRIELA
MICHAELA
VÁCLAV K.
SAMUEL
MATĚJ M.
VIKTORIE POD.
VIKTORIE POL.
DOMINIK S.
MATYÁŠ S.
VOJTĚCH H.
LUKÁŠ H.
JAN H.
ANEŽKA H.
DOMINIK K.
ŠTĚPÁN P.
VÍT P.
Anička Š.


Vzhledem k náročnosti organizace je možné, že dojde k dílčím změnám. O všech budete informováni na webových stránkách a SMS.
V případě potřeby kontaktujte v ZŠ Heřmánkova  vedoucí učitelku  734 358 154 / MŠ Machnín /  nebo ředitelku školy - 730 844 022.
Moc děkujeme za váš skvělý přístup k této nelehké a nepříjemné situaci. Děláme vše pro to , aby děti tyto změny dobře zvládly.
                                                                                                    kolektiv MŠ Stará a Stromovka