budova školky StromovkaVítejte v Mš Stromovka 285/1 v Liberci s odloučeným pracovištěm MŠ Stará 107 v Machníně. Mateřská škola „Stromovka“ v Liberci 10. Od 1. září 2016 bylo k hlavnímu sídlu přičleněno odloučené pracoviště MŠ Stará 107 v Liberci - Machníně a je tedy pracovištěm se dvěma sídly. Ve školním roce 2024/2025 bude  zajišťovat předškolní vzdělávání  až pro 153 dětí. 
Hlavní pracoviště v ul. Stromovka 285 /1 se nachází uprostřed sídliště ve čtvrti Františkov ve směru z centra do Ostašova, Karlinek a Hanychova.
V blízkosti je autobusová zastávka MHD „ Františkov škola“ / autobus č. l6, 22,35 a zastávka tramvaje Viadukt  -  č.11,2,3 /. V sousedství se nachází  Základní škola Švermova.
Jedná se o účelovou patrovou budovu panelového typu z roku l975. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí – sociálního zařízení, chodby, oken a střechy. V roce 2024 byla dokončena  zásadní rekonstrukce hospodářské budovy. Nyní je MŠ vybavena velmi moderně vybavenou  kuchyní s příslušenstvím skladů a zázemím  a současně  vznikla nová třída pro 15 dětí.  
Součástí je rozlehlá zahrada s pískovišti, klouzačkami , průlezkami a mnoha dalšími herními prvky.
V mateřské škole je celkem  5 tříd - celkem až pro 122 dětí.
V nové  třídě Kuřátek bude pouze 15 nejmladších tříletých dětí , ve třídě Zajíčků a ve třídě Slůňat jsou děti od 3 do 5 ti let, ve třídě Tygříků a Medvídků jsou děti od 5ti do 7 let. Ve všech třídách pracují kvalifikované učitelky.
Odloučené pracoviště  v Machníně se nachází v ul. Stará 107 a jde o mateřskou školu ve starší vile se dvěma rekonstruovanými  třídami a celkovou kapacitou 38 dětí . Součástí je krásná rozlehlá zahrada, výhodou je malý počet dětí ve třídách a nádherné okolní prostředí s blízkostí lesa. Do Machnína snadno dojedete autem či  MHD autobusem č. 16 , od zastávky je to pěšky cca 5 minut. V místě je odloučené pracoviště ZŠ Ostašov - pracoviště ZŠ Heřmánkova s 1.stupněm. 
Základní filozofie školního vzdělávacího programu:
Motto „ Všude učíme se jenom od toho, koho máme rádi“
aneb
Protože máme někoho rádi, přirozeným způsobem vnímáme, chápeme a přijímáme jeho rady, chválu i kritiku a chceme s ním být , učit se od něj vědomě i nevědomě poznávat, hodnotit a měnit sebe i okolní svět správným způsobem.
Filozofie školy je založena na navázání kladných vzájemných vztahů , optimálních citových vazeb a norem vzájemného chování
 • mezi dětmi a učitelkami
 • mezi dětmi navzájem
 • mezi dětmi a ostatními pracovníky mateřské školy
 • mezi učitelkami a ostatními pracovníky mateřské školy
 • mezi dětmi – rodiči – všemi pracovníky mateřské školy
Dítě by mělo cítit, že všichni v mateřské škole se na ně těší, mají ho rádi takového jaký je, a radují se ze společné činnosti a jeho úspěchů. 
Výchovně vzdělávací činnost ve třídách probíhá podle třídních plánů v projektech :
 1. Kamarád / kamarádi, hračky,barvy, značky/
 2. Drak/ podzim, ovoce a zelenina, počasí ,geometrické tvary/
 3. Panenka / tělo, péče o zdraví ,výživa /
 4. Dárek / Mikuláš, Vánoce, rodina, domov/
 5. Vločka / zima, lesní zvířátka ,sporty/
 6. Zvoneček / Z pohádky do pohádky , bezpečné chování /
 7. Sluníčko / jaro, domácí zvířátka, květiny,zelenina/
 8. Beruška / počet, pořadí, prostorové vztahy, dopravní návyky - barvy/
 9. Miminko / rodina, Jak jsem přišel na svět, Jak rostu , bezpečné chování /
 10. Potůček / příroda, čtyři živly, hmyz ,léto, koloběh vody, počasí,exotické země – ZOO, výlet,dovolená /
Projekt na podporu výchovy ke zdraví
Učitelky v třídních plánech a přirozených činnostech zařazují poznávací a prožitkové činnosti zaměřené na
 • poznávání lidského těla a jeho funkcí , na poznání zrození člověka
 • ochranu zdraví a péči o zdraví, chrup, hygienu
 • poskytování pomoci / umět si poradit v nezvyklých situacích ,ohrožujících zdraví /
 • správnou výživu / vitamíny, pestrost stravy, pitný režim /
 • správné chování v mimořádných situacích  - asertivita , zodpovědnost , řešení sociálních situací 
 • protidrogová prevence
 • environmentální / ekologická / výchova – důležitost přírody pro zdraví a život 
 • na vytváření správných dopravních návyků dětí jako chodců a cyklistů