budova školky StromovkaVítejte v Mš Stromovka 285/1 v Liberci s odloučeným pracovištěm MŠ Stará 107 v Machníně. Mateřská škola „Stromovka“ v Liberci 10 je od 1. září 2016 pracovištěm se dvěma sídly, a zajišťuje předškolní vzdělávání  až pro 148 dětí. 
Hlavní pracoviště se nachází uprostřed sídliště ve čtvrti Františkov ve směru z centra do Ostašova, Karlinek a Hanychova.
V blízkosti je autobusová zastávka MHD „ Františkov škola“ / autobus č. l6, 22,35 a tramvaj č.11,2,3 / a Základní škola Švermova.
Jedná se o účelovou patrovou budovu panelového typu z roku l974.
Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí – sociálního zařízení, kuchyně, chodby, oken a střechy. Součástí je rozlehlá zahrada s pískovišti, klouzačkami , průlezkami a mnoha dalšími staršími herními prvky.
V mateřské škole jsou 4 třídy celkem pro 107 dětí.
Ve třídě Zajíčků a ve třídě Slůňat jsou děti od 3 do 5ti let, ve třídě Tygříků a Medvídků jsou děti od 5ti do 7 let. Ve všech třídách pracují kvalifikované učitelky.
Odloučené pracoviště  v Machníně se nachází v ul. Stará 107 a jde o vilovou mateřskou školu se dvěma třídami a celkovou kapacitou 38 dětí . Součástí je krásná rozlehlá zahrada, výhodou je malý počet dětí ve třídách a nádherné okolní prostředí s blízkostí lesa. Do Machnína snadno dojedete autem či  MHD autobusem č. 16 , od zastávky je to cca 5 minut.
Základní filozofie školního vzdělávacího programu:
Motto „ Všude učíme se jenom od toho, koho máme rádi“
aneb
Protože máme někoho rádi, přirozeným způsobem přijímáme jeho rady, chválu i kritiku a chceme s ním být , učit se od něj vědomě i nevědomě hodnotit a měnit sebe i okolní svět správným způsobem.
Filozofie školy je založena na navázání kladných vzájemných vztahů a optimálních citových vazeb 
 • mezi dětmi a učitelkami
 • mezi dětmi navzájem
 • mezi dětmi a ostatními pracovníky mateřské školy
 • mezi učitelkami a ostatními pracovníky mateřské školy
 • mezi dětmi – rodiči – všemi pracovníky mateřské školy
Dítě by mělo cítit, že všichni v mateřské škole se na ně těší, mají ho rádi takového jaký je, a radují se ze společné činnosti a jeho úspěchů. 
Výchovně vzdělávací činnost ve třídách probíhá podle třídních plánů v projektech :
 1. Kamarád / kamarádi, hračky,barvy, značky/
 2. Drak/ podzim, ovoce a zelenina, počasí ,geometrické tvary/
 3. Panenka / tělo, péče o zdraví ,výživa /
 4. Dárek / Mikuláš, Vánoce, rodina, domov/
 5. Vločka / zima, lesní zvířátka ,sporty/
 6. Zvoneček / Z pohádky do pohádky , bezpečné chování /
 7. Sluníčko / jaro, domácí zvířátka, květiny,zelenina/
 8. Beruška / počet, pořadí, prostorové vztahy, dopravní návyky - barvy/
 9. Miminko / rodina, Jak jsem přišel na svět, Jak rostu , bezpečné chování /
 10. Potůček / příroda, čtyři živly, hmyz ,léto, koloběh vody, počasí,exotické země – ZOO, výlet,dovolená /
Projekt na podporu výchovy ke zdraví
Učitelky v třídních plánech a přirozených činnostech zařazují poznávací a prožitkové činnosti zaměřené na
 • poznávání lidského těla a jeho funkcí , na poznání zrození člověka
 • ochranu zdraví a péči o zdraví,chrup,hygienu
 • poskytování pomoci / umět si poradit v nezvyklých situacích ,ohrožujících zdraví /
 • správnou výživu / vitamíny, pestrost stravy, pitný režim /
 • správné chování v mimořádných situacích / obtěžování , napadení psem, asertivita /
 • protidrogová prevence
 • enviromentální / ekologická / výchova – důležitost přírody pro zdraví
 • na vytváření správných dopravních návyků dětí jako chodců a cyklistů