Děkujeme našim sponzorům

Velice děkujeme našim sponzorům, kteří nám poskytli finanční dary pro výchovně vzdělávací činnost a také těm, kteří nám pomáhají různými pomocnými opravami, poradenstvím  a sběrem papíru . Všech darů si velmi vážíme. Jsou použity na nákup hraček a pomůcek , zahradního vybavení a ke zkvalitnění vzdělávací práce.
Nyní soustřeďujeme prostředky na obnovu zahradních prvků.


Darovací smlouvy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.slunicko
V roce 2017 jsme obdrželi celkem 22.900,-Kč
NAŠI DÁRCI V ROCE 2017 :
rodiče  Braierovi
rodiče  Belkovi
rodiče  Archalousovi
rodiče Davidovi v MŠ v Machníně 
rodiče Zaplatílkovi v MŠ v Machníně 
Teplárna a.s. - věcný dar 
logopedickou činnost  dary podpořili : 

rodiče Lošonských , Kapešovi, Štorkovi
paní Vejvarová
rodiče Bobkovi
rodiče Jenší
rodiče Cichákovi
rodiče Novotných v MŠ v Machníně 
paní Daniels
rodiče Veselých
rodiče Beránkovi
rodiče Vlasákovi
paní Pekařová
rodiče Válkovi
rodiče  LE, Jiroutovi