Seznam přijatých dětí - Stromovka 285/1 od 1.9.2021

Systém pro podporu přijímacího řízení do mateřských škol

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí – sídlo Stromovka 285/1,Liberec 10 46010

Pořadí

ID dítěte

Obdržené body

Adresa poskytování vzdělávání

Rozhodnutí

1

2361126656

765.72

Stromovka 285/1

Přijatý/á

2

3836983296

764.76

Stromovka 285/1

Přijatý/á

3

2788469248

763.88

Stromovka 285/1

Přijatý/á

4

5043330567

761.54

Stromovka 285/1

Přijatý/á

5

6916501376

740.30

Stromovka 285/1

Přijatý/á

6

6058938368

714.88

Stromovka 285/1

Přijatý/á

7

6015271424

712.82

Stromovka 285/1

Přijatý/á

8

3154428384

710.44

Stromovka 285/1

Přijatý/á

9

3042932032

705.46

Stromovka 285/1

Přijatý/á

10

7247098887

705.28

Stromovka 285/1

Přijatý/á

11

6510017285

704.80

Stromovka 285/1

Přijatý/á

12

3691417676

704.04

Stromovka 285/1

Přijatý/á

13

3443330048

703.16

Stromovka 285/1

Přijatý/á

14

3961287808

702.40

Stromovka 285/1

Přijatý/á

15

3567267072

702.12

Stromovka 285/1

Přijatý/á

16

3025081088

702.06

Stromovka 285/1

Přijatý/á

17

6511930882

701.50

Stromovka 285/1

Přijatý/á

18

7769790464

701.40

Stromovka 285/1

Přijatý/á

19

4392626432

701.36

Stromovka 285/1

Přijatý/á

20

8031660836

701.14

Stromovka 285/1

Přijatý/á

21

6718391456

701.02

Stromovka 285/1

Přijatý/á

22

3438810624

700.46

Stromovka 285/1

Přijatý/á

23

5550817792

667.16

Stromovka 285/1

Přijatý/á

24

3394362885

657.12

Stromovka 285/1

Přijatý/á

25

5450839044

656.94

Stromovka 285/1

Přijatý/á

26

7900611525

656.66

Stromovka 285/1

Přijatý/á

27

3766591584

655.38

Stromovka 285/1

Přijatý/á

28

9645588992

655.04

Stromovka 285/1

Přijatý/á

V Liberci, dne 28.5.2021                                             PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v létě 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stromovka 285/1 a Stará 107

BUDOU UZAVŘENY Z DŮVODU DOVOLENÉ

OD 19.ČERVENCE DO 22.SRPNA 2021 – 5 TÝDNŮ.

V nezbytných případech je možné projednat s ředitelkou školy eventuální umístění dítěte do náhradního předškolního zařízení , ale pouze od 16.8. do 22.8.2021

Termín přihlášek do náhradní MŠ od 16. do 22.8. je do 22. dubna 2021 – tiskopisy přihlášky a bližší informace vám na vyžádání poskytnu osobně – tel. 730 844 022.                                        

Školné za červenec činí 322,- Kč a za srpen 215,- Kč - celkem 537,-Kč.

Příkazy nemusíte upravovat, přeplatky budou automaticky vráceny při vyúčtování v září.

                             ředitelka školy PaedDr. Jana Kubíčková

PTÁTE SE - ODPOVÍDÁME - školné a stravné1. ŠKOLNÉ O PRÁZDNINÁCH
Proč musím platit  školné i o prázdninách, i když dítě do MŠ nedochází ?
Je to proto, že školné v MŠ je ROČNÍ  a platí se v měsíčních zálohách. Platit se musí po celou dobu, kdy je dítě v MŠ zapsáno. Pokud rodič  PÍSEMNĚ ukončí předškolní vzdělávání dítěte formou Dohody, podepsanou ředitelkou školy, tak od následujícího měsíce již nemusí školné platit.  
O prázdninách je výše školného snížena o poměrnou část, kdy je MŠ uzavřena. Pokud však zaplatíte běžné školné , o nic nepřijdete. Přeplatek vám bude vrácen automaticky - současně s vyúčtováním stravného.

2. STRAVNÉ O PRÁZDNINÁCH
Musím platit zálohy na stravné, když dítě o prázdninách nebude docházet ?
Pokud dítě o prázdninách do MŠ nedochází, tak nemusíte zálohy na stravné platit.mic

3. KDY MI BUDE VRÁCEN PŘEPLATEK STRAVNÉHO ?

Stravné je zúčtováno vždy k 31.8. aktuálního roku. Na účet je přeplatek vrácen do konce září. Ale pozor - záloha je placena vždy pouze za 20 dní . Pokud má měsíc více než 20 dnů,  může vzniknout i nedoplatek . Takže i pokud dítě občas chybí, tak přeplatek nemusí vzniknout. O výši přeplatku se můžete informovat u hospodářky školy p. Kyceltové / tel. 485151062  a 730844021 /  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , o případných nedoplatcích vás budeme informovat.

4. Školné 2020 jako daňová úleva
Podle nové úpravy  je možné odečíst si částku zaplacenou a započitatelnou jako " školné " za dítě v MŠ  jako odčitatelnou daňovou položku ve vyúčtování daně z příjmu za rok 2020.
Potvrzení o výši této částky vám  automaticky vystaví HOSPODÁŘKA ŠKOLY  po 15.lednu 2021  a bude vám předáno ve třídě.