LOGOPEDIE 2.DUBNA 2019 JARNÍ PRÁZDNINY

LOGOPEDIE - hospodářská budova

ÚTERÝ 2.DUBNA 2019

RODIČE

7,00  

 ADÉLKA

 ANO

7,15

JACK

 ANO

7,30  

TEREZKA

 

7,45  

MARTIN V.

 ANO

8,00

ŠÁRKA

 ANO

8,15

KATEŘINA

 ANO

8,30

PAVEL

 NE

8,45     ­

MARTIN V.

9,00

IVÁNEK

 

9,15

ADAM

 NE

9,30

MAXMILIÁN

 ANO

9,45

 

 

 

10,00

 

 

10,15

 10,30

 

 

POKYNY K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Pokyny k zápisu - ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 MŠ Stromovka

ZÁPIS a přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2019/2020 do MŠ, Liberec, Stromovka 285/1 a
odloučeného pracoviště Stará 107, Liberec 33  proběhne 
částečně elektronicky podle pokynů zřizovatele na stránkách :

https://zapisydoskol.liberec.cz

1. od 8.4. do 13.5.2019 si rodiče sami vyplní přihlášku elektronicky a
VYTISKNOU SI JI včetně tiskopisu pro lékaře, který nechají lékařem
potvrdit 

2. kdo nemá možnost tisku na počítači , může si vyzvednout písemnou
přihlášku přímo v mateřské škole
každý pátek od 26.4. do 13.5.2019  od 11 do 11,45 hodin nebo dle dohody na tel.730 844 022

3.VYTIŠTĚNOU A VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU  i s potvrzením od lékaře PŘINESETE DO ředitelny MŠ  Stromovka 285/1
dne 14. května 2019 od 9 do 12a od 13 do 16 hodin 
- místo podání přihlášky platí i pro zájemce o Mš Stará 107, Liberec 33 Machnín

OBDRŽÍTE VYGENEROVANÝ KOD, NA ZÁKLADĚ KTERÉHO BUDE
PŘIHLÁŠKA V SYSTÉMU EVIDOVÁNA

DOPORUČUJI OBJEDNAT SI PŘEDEM ČASOVKU na předání přihlášky a kontrolu dokumentace - objednávejte od 8.4. pouze SMS na č. 730 844 022 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Můžete uvést přibližný požadovaný čas – dopoledne, odpoledne – bude-li to možné, tak vyhovím / prosím nevolejte, při práci s dětmi se Vám nemohu věnovat , ozvu se podle možností / - volné časové termíny budou k nahlédnutí na www.skolkastromovka.cz – sekce Aktuality

Dne 14.5.2019 spolu s vyplněnou přihláškou přinesete  :

1. lékařské potvrzení o povinném očkování - originál ke kontrole
- možnost odevzdat  kopii
2. průkazku zdravotní pojištovny dítěte 
3. rodný list dítěte
4. občanský průkaz zákonného zástupce
5. průkaz cizince - povolení k pobytu 

4. Dne 17.5.2019 od 8-10 hodin se můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení .  
5. Výsledek  přijímacího řízení bude zveřejněn na výše uvedených
stránkách / bude ještě upřesněno /
6. do 14.6.2019 bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí či obdržíte rozhodnutí o nepřijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Případné dotazy zašlete naTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
uveďte telefonní číslo - budeme vás kontaktovat.    PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy

ZMĚNY VYHRAZENY AŽ DO 14.5.2019

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÉTĚ 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA Stromovka 285/1 a Stará 107

BUDOU UZAVŘENY Z DŮVODU DOVOLENÉ

OD 22.ČERVENCE DO 25.SRPNA 2019 – 5 TÝDNŮ.

V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ máte možnost využít PRÁZDNINOVÉ ŠKOLKY :  

 – za denní poplatek 300 až 328,- Kč včetně celodenní stravy.

ČERVENEC – OD 22.7. do 31.7.2019 - MŠ KORÁLEK – Alosina výšina - Kunratická – autobus č. 22 z Františkova / v ranních a odpoledních hodinách /

SRPEN – OD 1.8. DO 24.8.2018 – MŠ BERUŠKA Ruprechtice

Termín přihlášek do těchto prázdninových školek je do konce dubna 2019 – tiskopisy přihlášky a bližší informace o prázdninových školkách vám na vyžádání vydám do 17.4.2019 .                                      

                                     ředitelka školyslunicko

Termíny prázdnin základních škol 2018 / 2019

klouzacka
Školní rok začíná:  PONDĚLÍ 3.9.2018
Končí:  pátek   31.8.2019

Podzimní:  29. až 30.10.2018 (po-ut ) v provozu 2 třídy
Vánoční:  22.12.2018 - 1.1.2019 - MŠ uzavřena
Pololetní:  1.2.2019 - v provozu 2-3 třídy MŠ
Jarní:  4.3. - 10.3.2019 - v provozu 2-3 třídy
Velikonoční:  18.4.2019 - v provozu 2-3- třídy
HLAVNÍ 1.7.2019-31.8.2019PTÁTE SE - ODPOVÍDÁME - školné a stravné

ODPOČET ŠKOLNÉHO V MŠ  VE VYÚČTOVÁNÍ DANÍ 2018 / viz bod 4. /

1. ŠKOLNÉ O PRÁZDNINÁCH
Proč musím platit  školné i o prázdninách, i když dítě do MŠ nedochází ?
Je to proto, že školné v MŠ je ROČNÍ  a platí se v měsíčních zálohách. Platit se musí po celou dobu, kdy je dítě v MŠ zapsáno. Pokud rodič  PÍSEMNĚ ukončí předškolní vzdělávání dítěte formou Dohody, podepsanou ředitelkou školy, tak od následujícího měsíce již nemusí školné platit.  
O prázdninách je výše školného snížena o poměrnou část, kdy je MŠ uzavřena. Pokud však zaplatíte běžné školné , o nic nepřijdete. Přeplatek vám bude vrácen automaticky - současně s vyúčtováním stravného.

2. STRAVNÉ O PRÁZDNINÁCH
Musím platit zálohy na stravné, když dítě o prázdninách nebude docházet ?
Pokud dítě o prázdninách do MŠ nedochází, tak nemusíte zálohy na stravné platit.mic

3. KDY MI BUDE VRÁCEN PŘEPLATEK STRAVNÉHO ?

Stravné je zúčtováno vždy k 31.8. aktuálního roku. Na účet je přeplatek vrácen do konce září. Ale pozor - záloha je placena vždy pouze za 20 dní . Pokud má měsíc více než 20 dnů,  může vzniknout i nedoplatek . Takže i pokud dítě občas chybí, tak přeplatek nemusí vzniknout. O výši přeplatku se můžete informovat u hospodářky školy p. Arientové/ tel. 485151062 /  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , o případných nedoplatcích vás budeme informovat.

4. Školné 2018 jako daňová úleva
Podle nové úpravy  je možné odečíst si částku zaplacenou a započitatelnou jako " školné " za dítě v MŠ  jako odčitatelnou daňovou položku ve vyúčtování daně z příjmu za rok 2018.
Potvrzení o výši této částky vám  automaticky vystaví HOSPODÁŘKA ŠKOLY  po 15.lednu 2019  a bude vám předáno ve třídě.