Dodatek k zápisu na školní rok 2019/2020

Podle § 36/ odst. 3 , Zákona č.500/2004 Sb.

máte možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

dne 17.5.2019 od 12,30 do 14,30 hodin v ředitelně MŠ, Liberec, STROMOVKA 285/1, příspěvková organizace.

PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání BUDE OZNÁMENO VYVĚŠENÍM SEZNAMU PODLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL ve stanoveném termínu podle správního řádu u hlavního vchodu a na www.skolkastromovka.cz dne 31. 5. 2019 .

O NEPŘIJETÍ BUDETE INFORMOVÁNI DOPISEM do 14.6.2019.

PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy

LOGOPEDIE ÚTERÝ 14.KVĚTNA 2019

LOGOPEDIE - hospodářská budova

ÚTERÝ 14.KVĚTNA  2019

RODIČE

7,00

ADÉLKA

7,15

IVÁNEK

7,30

MARTIN B.

7,45   

MARTIN V.

8,00

ŠÁRKA

8,15

TEREZKA

8,30

KATEŘINA

8,45   ­

 MAXMILIÁN

9,00

ADAM

9,15

JACK

9,30

9,45

 
       

 

 

POKYNY K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Pokyny k zápisu - ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 MŠ Stromovka 285/1 a MŠ Stará 107 Machnín 

ZÁPIS a přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2019/2020 do MŠ, Liberec, Stromovka 285/1 a odloučeného pracoviště Stará 107, Liberec 33  proběhne 
částečně elektronicky podle pokynů zřizovatele na stránkách :

https://zapisydoskol.liberec.cz

1. od 8.4. do 13.5.2019 si rodiče sami vyplní přihlášku elektronicky a
VYTISKNOU SI JI včetně tiskopisu pro lékaře, který nechají lékařem potvrdit 

2. kdo nemá možnost tisku na počítači , může si vyzvednout písemnou přihlášku přímo v mateřské škole každý pátek od  8.4. do 13.5.2019  od 10 do 11 hodin nebo dle dohody na tel.730 844 022

3.VYTIŠTĚNOU A VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU  i s potvrzením od lékaře  a souhlasem se zpracováním osobních údajů
PŘINESETE
DO ředitelny MŠ  Stromovka 285/1 dne 14. května 2019 od 9 do 11,30 a od 12,30 do 16,30 hodin - místo podání přihlášky platí i pro zájemce o Mš Stará 107, Liberec 33 Machnín

OBDRŽÍTE VYGENEROVANÝ KOD, NA ZÁKLADĚ KTERÉHO BUDE
PŘIHLÁŠKA V SYSTÉMU EVIDOVÁNA

DOPORUČUJI OBJEDNAT SI PŘEDEM ČASOVKU na předání přihlášky a kontrolu dokumentace - objednávejte od 8.4. pouze SMS na č. 730 844 022 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Můžete uvést přibližný požadovaný čas – dopoledne, odpoledne – bude-li to možné, tak vyhovím / prosím nevolejte, při práci s dětmi se Vám nemohu věnovat , ozvu se podle možností / - volné časové termíny budou k nahlédnutí na www.skolkastromovka.cz – sekce Aktuality

Dne 14.5.2019 spolu s vyplněnou  VYTIŠTĚNOU přihláškou přinesete  :
1. VYTIŠTĚNĚ  A POTVRZENÉ lékařské potvrzení o povinném očkování - originál ke kontrole

- možnost odevzdat  kopii
2. VYTIŠTĚNÝ  souhlas se zpracováním osobních údajů 
3. průkazku zdravotní pojištovny dítěte 
4. rodný list dítěte
5. občanský průkaz zákonného zástupce
6. průkaz cizince - povolení k pobytu 

7. Dne 17.5.2019 od 12,30-14,30 hodin se můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení .  
8. Výsledek  přijímacího řízení bude zveřejněn na výše uvedenýchstránkách / bude ještě upřesněno /
9. do 14.6.2019 bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí či obdržíte rozhodnutí o nepřijetí
    dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Případné dotazy zašlete naTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
uveďte telefonní číslo - budeme vás kontaktovat.    PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy
ZMĚNY VYHRAZENY AŽ DO 14.5.2019.

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÉTĚ 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA Stromovka 285/1 a Stará 107

BUDOU UZAVŘENY Z DŮVODU DOVOLENÉ

OD 22.ČERVENCE DO 25.SRPNA 2019 – 5 TÝDNŮ.

V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ máte možnost využít PRÁZDNINOVÉ ŠKOLKY :  

 – za denní poplatek 300 až 328,- Kč včetně celodenní stravy.

ČERVENEC – OD 22.7. do 31.7.2019 - MŠ KORÁLEK – Alosina výšina - Kunratická – autobus č. 22 z Františkova / v ranních a odpoledních hodinách /

SRPEN – OD 1.8. DO 24.8.2018 – MŠ BERUŠKA Ruprechtice

Termín přihlášek do těchto prázdninových školek je do konce dubna 2019 – tiskopisy přihlášky a bližší informace o prázdninových školkách vám na vyžádání vydám do 17.4.2019 .                                      

                                     ředitelka školyslunicko