LEX UKRAJINA - speciální zápis - спеціальний запис до дошкільного навчального закладу

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona

č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка MATEŘSKÁ ŠKOLA , LIBEREC, STROMOVKA 285/1, příspěvková organizace / DYTYACHYY SADOK, LIBERETS, STROMOVKA 285/1, dodatkova orhanizatsiya

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23 :

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 9.6.2022 od 09 -12 hodin / 9.6.2022 з 09-12 год

Místo zápisu / Місце запису: ředitelna MŠ, Stromovka 285/1, Liberec 10 46010 /                                                      

завідувач дитсадка, Стромовка 285/1, Ліберецька 10 46010

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi v sekci DOKUMENTY zdehttp://www.skolkastromovka.cz/home/dokumenty/item/zadost-o-prijeti-ditete-k-predskolnimu-vzdelavani nebo ho lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole od 26.5.2022 do 9.6.2022)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії в розділі ДОКУМЕНТИ http://www.skolkastromovka.cz/home/dokumenty/item/zadost-o-prijeti-ditete-k-predskolnimu-vzdelavani  або можна забрати особисто в дитячому садку з 26.05.2022 по 9.6.2022 )

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Liberci dne/дата 26.5.2022                                            

 

PaedDr. Jana Kubíčková

                                                             Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023   pro zvláštní zápis LEX UKRAJINA 9.6.2022

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2022)    Body

Předškolák – 6letý          480

Předškolák – 5letý          460

Dítě 4leté            440

Dítě 3leté            400

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2022 věku minimálně tří let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den věku dítěte v roce narození              Body

Za každý den k 31. 8.      0,02

Pobyt ve spádové obci Liberec 300

Pobyt mimo spádový obvod 0

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Критерії визначення порядку прийому дітей до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік - Спеціальний запис LEX UKRAINE 9.6.2022

Вікова група (завжди розраховується станом на 31 серпня 2022 р.) Бали

Дошкільник - 6 років 480

Дошкільник - 5 років 460

Дитині 4 роки 440

Дитині 3 роки 400

Дитина, якій на 31 серпня 2022 року не виповнилося три роки, не відповідає законодавчому ліміту прийому, а тому автоматично не приймається до дошкільної освіти відповідно до Закону про освіту.

День народження дитини в році народження Тіло

За кожен день станом на 31 серпня 0.02

Постійне місце проживання дитини

Залишайтеся в зоні водозбору Liberec 300

Залишайтеся за межами водозбору 0

Перебування дитини завжди оцінюється в день винесення рішення.

AKTUALIZACE 12.5.2022 Roční plán akcí Stromovka

PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 – VŠECHNY TŘÍDY

Aktuální přehled jednotlivých tříd najdete na www.skolkastromovka.cz

Datum

Popis

Poznámka

1.září 2021 středa

nástup nových dětí do MŠ, zahájení povinného předškolního vzdělávání dětí v polsedním roce před zahájením povinné školní docházky

 

Září -červen

Celoroční projekt   Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Průběžně

15.září 2021

středa

Pes – kamarád nebo nepřítel - prožitkový program Interhaf

Zahrada MŠ

5.října 2021

Úterý

Sváťovo divadlo O neposlušných kůzlatech

 

čtvrtek 13.ledna 2022

Divadlo PUK – Ptačí pohádka

 změna termínu 

14.října čtvrtek

Fotografování na vánoční foto

 

15.11.2021 –pondělí

Divadlo Koloběžka – O princezně Kolobejdě

 

ÚTERÝ 7.PROSINCE

Mikulášská nadílka

  ZMĚNA  TERMÍNU 

6.12.pondělí

Divadlo Koloběžka - Jak čerti pekli vánoční cukroví

 

ČTVRTEK 16.PROSINCE

Štědrý den ve školce - sváteční svačina s vánočkou, nadílka pod stromečkem 

 ZMĚNA TERMÍNU 

24.2. 2022 čtvrtek

KARNEVAL

 

10.3.2022 čtvrtek

Divadlo PUK - Halo, Jácíčku

 

13.4.2022

Velikonoční hra

 

 
26.4.2022 úterý Den země - ekologická hra  na zahradě MŠ  nové

27.4.2022 středa

Indiánský den - lektorský program v MŠ - indiánská vesnice Rosenhill

/ Tygříci, Slůňata,Medvídci  / 

nové
29.4.2022 pátek  Čarodějnický den - projektový den Medvídci, Slůňata, Tygříci  nové 
2.5.2022 pondělí  Naivní divadlo : Babička červené Karkulky / Slůňata,Medvídci, Tygříci /  nové 

KVĚTEN

Vitamínová olympiáda

Průběžně

5.květen čtvrtek

Divadlo Koloběžka -   Barevná pohádka

 
12.-13.5.2022 ANIFILM -  návštěva festivalu - promítání pohádek / Zajíčci, Medvídci, Slůňata / -sledujte třídní informace muzeum, Cinemacity Forum
26.5. 2022 10,30 FOTOGRAFOVÁNÍ NA TŘÍDNÍ FOTOGRAFIE  ZAHRADA MŠ
1.červen DEN dětí - třídní překvapení s nanukem nové

2.ČERVEN

Zakončení olympiády a předání medailí

 

9.6.2021 čtvrtek

Celodenní výlet

 

21.- 22.ČERVEN

Loučení se školáky Tygříky a Medvídky 

Zveme rodiče

24.červen

pátek

Spaní ve školce pro předškoláky

 

Podle epidemiologických možností : Mámo, táto , pojď si se mnou hrát – celoroční projekt s rodiči / podzimní a jarní dílničky, vánoční besídka , přehlídka konstruktérů, rodinná štafeta /

TŘÍDNÍ AKCE - Návštěva Naivního divadla, ZOO, galerie, botanické zahrady, Střevlíka, muzea , projektové dny , IQpark, IQLandia, Ekopark aj.

FÉROVÉ ŠKOLY – celoroční projekt přípravy dětí na školu – společné akce se základní školou Švermova

TĚLOCVIČNA v  ZŠ Švermova

Uzavření MŠ v létě 2022 a náhradní MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA , Liberec , Stromovka 285/1, příspěvková organizace

BUDE UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ od 11. ČERVENCE do 14. SRPNA 2022

– 5 TÝDNŮ

V nutných případech je možné projednat s ředitelkou školy umístění dítěte do náhradního zařízení takto:

11.-15.7.

18.-22.7.

25.-29.7.

1.8.-5.8.

8.-12.8.

15.-19.8.

MŠ V Zahradě

www.msvzahrade.cz

MŠ SLUNÍČKO

www.ms-slunicko.cz

 

 

a možnost využít                      

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY pro děti   5-8 let a MINIMATEŘINKU, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

Možnost využít

zážitkové tábory pro děti 5-8 let a Minimateřinku, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

 

MŠ MOTÝLEK www.msmotylek.eu

 

 

a možnost využít                      

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY pro děti   5-8 let a MINIMATEŘINKU, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

MŠ Stromovka 285/1

www.skolkastromovka.cz

MŠ Klubíčko

https://klubicko-liberec.cz

 

 

MŠ Stará 107, Machnín

www.skolkastromovka.cz

MŠ Pod Ještědem

www.ms-podjestedem.cz

 

 

 

 

MŠ Pohádka

https://skolka-pohadka.cz

MŠ Hvězdička www.skolkahvezdicka.cz

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Ostašov www.zsostasov.cz

Přijímání přihlášek do náhradního zařízení je od 1. 1. 2022 do 31.3.2022, splatnost zálohové úhrady je do 31.3.2022 . Do náhradní MŠ se přihlašujte u ředitelky své kmenové mateřské školy do 25.3. 2022. Obdržíte žádost o přijetí, kterou sami odevzdáte ve vybrané MŠ. Následně obdržíte pokyny k platbě a po zaplacení zálohové úhrady obdržíte Rozhodnutí o přijetí dítěte. Kritéria přijetí jsou shodná s kritérii pro běžný zápis – věk dítěte, bydliště, sourozenec v dané MŠ.

Zálohová úhrada pro náhradní MŠ bude stanovena podle podmínek jednotlivých škol - stravné cca 45Kč/den podle skutečné docházky a nevratné školné cca 400 Kč / týden. Školné se vrací pouze v případě, že dítě nenastoupí z důvodu onemocnění, potvrzeného lékařem. Rodič může žádost zrušit emailem, písemně nebo datovou schránkou do 31. 5. 2022 a zálohová úhrada bude vrácena na účet do 30. 6. 2022.

Do MINIMATEŘINKY DDM Větrník a příměstských táborů se přihlašujte PŘÍMO na www.ddmliberec.cz

Zálohová úhrada DDM Větrník cca 1.800,-Kč / týden                                                          Bližší informace u ředitelky školy PaedDr. Jany Kubíčkové

HARMONOGRAM PROVOZU

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

Školní řád 2021 – Příloha č 2

Ve smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelky mateřské školy, Liberec,Stromovka 285/1,příspěvková organizace, následující

HARMONOGRAM PROVOZU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Datum

popis

Poznámka

1.září 2021 středa

nástup nových dětí do MŠ, zahájení povinného předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

 

28.září 2021 úterý

Státní svátek

MŠ uzavřena

27.+ 29.10.2021

Středa+pátek

Podzimní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání, MŠ je v omezeném provozu

28.říjen 2021 čtvrtek

Státní svátek

MŠ uzavřena

12.l1.2021 pátek

Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných

Řádný termín

26.11.2021 pátek

Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných

Náhradní termín

23.12.2021-3.1.2022

Vánoční prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání

27.12.-31.12.2021

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLCE

/ 5dní /

MŠ uzavřena

3.1.2022 pondělí

Zahájení provozu MŠ po vánočních prázdninách

Není povinné předškolní vzdělávání,MŠ je v omezeném provozu

4.2.2021 pátek

Pololetní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání, Mš je v provozu

14.-18.2.2022

Pondělí-pátek

Jarní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání, MŠ je v omezeném provozu

14.4.2021

Čtvrtek

Velikonoční prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání , MŠ je v omezeném v provozu

15.-18.4.2021

Pátek –pondělí

Velikonoční svátky

MŠ uzavřena

1.7.-31.8.2022

Hlavní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání

4.červenec 2022 pondělí

Sanitární den

MŠ uzavřena

5.-6.červenec 2022 úterý-středa

Státní svátky

MŠ uzavřena

11.7.-14.8.2022

HLAVNÍ ŠKOLNÍ PRÁZDNINY

/ 5 týdnů /

MŠ UZAVŘENA ,

od 11.-15.7. možnost využití spádové MŠ

15.8.2022 -31.8.2021

Zahájení provozu MŠ po prázdninách

Omezený provoz podle počtu přihlášených dětí