Ukončení ošetřovného - běžný provoz

Vážení rodiče, sděluji vám , že od nástupu dítěte do MŠ, ale nejdéle ode dne běžného provozu MŠ  / tj. v sídle Stromovka 285/1  od 1.6.2020  / nemáte nárok na čerpání ošetřovného

                                                               Z DŮVODU OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY  .

Nadále je možné čerpat ošetřovné z důvodů obavy o ohrožení zdraví v případě rodinných osobních rizikových faktorů. 

V sekci dokumenty najdete ROZHODNUTÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ  MŠ , které odevzdejte zaměstnavateli. V případě potřeby na vaši žádost odešlu individuální potvrzení o znovuotevření MŠ.  ředitelka školy 

ŠKOLNÉ - AKTUALIZACE

Vážení rodiče,

situace se vyvíjí a informace zpřesňují . Já se tímto omlouvám, že jsem vás špatně informovala o tom, že když dítě nyní v době zhoršené epidemiologické situace nebude dobrovolně docházet do MŠ, tak nebude muset platit školné. Toto však podle předpisů platí pouze v případě, když je přerušen nebo omezen provoz mateřské školy a dítěti je bráněno v docházce. Personální situace se ale postupně zlepšuje , a tak  tímto sděluji, že pokud nenastane nepředpokládáná skutečnost , tak

BĚŽNÝ NEOMEZENÝ PROVOZ PRO VŠECHNY DĚTI , KTERÉ CHTĚJÍ DOCHÁZET 

ZAČÍNÁ V MŠ STROMOVKA  OD PONDĚLÍ  1.6.2020  

ABY SE VZÁJEMNĚ NEMÍSILY SKUPINY JE PROVOZ OD 6,30 DO 16,15 HODIN. 

Od tohoto dne také platí povinnost platit školné. Docházka je nadále do 30.6.2020 dobrovolná, ale pokud někdo nepřijde celý červen, musí podepsat písemnou omluvenku . 

Prosím,  nahlaste tedy UČITELCE  na třídě , kdy vaše dítě nastoupí. 

Níže najdete přehled a informaci jak bude školné účtováno. Záloha na stravné se při neodebírání stravy samozřejmě platit nemusí. 

Děkuji za pochopení  a vstřícnost   PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školykvetina

Školné v MŠ po znovuotevření – pandemie COVID -19

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření standardními pravidly podle právních předpisů , zejména podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů , a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání Podle těchto předpisů je snížení úplaty možné POUZE v době přerušení či omezení provozu mateřské školy na více než 5 pracovních dní v kalendářním měsíci. Z těchto důvodů bylo školné v měsících březnu až srpnu  upraveno takto :

BŘEZEN – provoz omezen a přerušen od 16.3. do 31.3.2020  

DUBEN   - od 1.4. - 30.4. 2020     MŠ uzavřena

KVĚTEN - od 1.5. - 17.5. 2020     MŠ uzavřena, od 18.5. do 31.5. je omezený provoz z důvodu nedostatku personálu 

ČERVEN – běžný provoz s časovým omezením 6,30 -16,15 z důvodů nespojování tříd / v případě potřeby delší provozní doby kontaktujte ředitelku školy /

ČERVENEC - SRPEN   – uzavřeno od 7.7. do 9.8.2020 / 5 týdnů /

MŠ Stromovka 285/1 , Liberec 33 – běžné školné 568,- Kč

MĚSÍC

Celkem dnů

Průměr na den

OMEZENÝ PROVOZ

DNY PROVOZU

ŠKOLNÉ

Březen

22

25,81

12

10

258

Duben

20

28,40

20

0

0

Květen

19

29,89

9/19*

10/0*

289/0*

Červen

22

25,81

0

22

568

Červenec + srpen celkem

44

25,81

15+5/10+5**

3+16/7+16**

490/593**

* Platí pro děti, které v době omezeného provozu nedocházely ani jeden den.

** platí pro děti, které využijí náhradní docházku do MŠ Machnín

Přeplatky budou zúčtovány k 31.8.2020 a vratky proběhnou v září 2020 . 

Platby školného se vztahují na všechny děti, které ho platily doposud / tudíž nejsou předškoláci ani nemají odklad školní docházky / I KDYŽ DOBROVOLNĚ NEBUDOU DOCHÁZET A BUDOU ŘÁDNĚ PÍSEMNĚ OMLUVENY. Pokud byste školné v červnu až srpnu nechtěli platit, tak musíte požádat o ukončení předškolního vzdělávání k 31.5.2020. Tím ovšem ztrácíte místo v MŠ a může být přijato jiné dítě . Potom byste museli po 14.6.2020 znovu požádat o přijetí od září pro školní rok 2020/2021. Nemáte však zaručeno, že bude volné místo -  zatím to tak nevypadá /.

V Liberci 18.5.2020                                                 ředitelka školy

Co vás čeká ve školce od 18.5.2020 ?

Vítejte VE ŠKOLCE v době KORONAVIROVÉ A DODRŽUJTE TYTO POKYNY OD 18.5.2020 DO ODVOLÁNÍ :

DOBA PROVOZU VE VŠECH TŘÍDÁCH BUDE OD 6,30 DO 16,15 HODIN.

PROVOZ BUDE ZATÍM PROBÍHAT VE SKUPINÁCH  , KTERÉ SE BĚHEM TÝDNE NEBUDOU MĚNIT ANI STÝKAT. Rozdělení dětí, které se zatím přihlásily k docházce, najdete níže pod tímto textem. Chápeme, že bude docházet ke změnám, neboť informace z nadřízených orgánů se stále měnily a mění. Pokud chcete do MŠ docházet, tak do 29.5.2020 bude provoz omezený na 3 skupiny  a od 1.června budou již přítomny všechny paní učitelky   a  děti budou již ve svých třídách, pouze sourozenci zůstanou pohromadě.  Tudíž od 1.června  2020 bude provoz neomezený  pro všechny. Kdo nebude docházet celý červen,  musí přijít podepsat  písemnou omluvenku . Chystáme na červen pro všechny děti malé překvapení  a  pro školáky individuální formu rozloučení se školkou a předání dárečků na památku. Budeme vás informovat. Žádné další mimořádné akce probíhat nesmějí, bohužel . Pobyt venku může zatím probíhat pouze na zahradě MŠ. 

PODMÍNKY DOCHÁZKY OD 18.5.2020 DO ODVOLÁNÍ : 

 • do areálu i budovy MATEŘSKÉ ŠKOLY JE VSTUP POVOLEN POUZE V ROUŠCE
 • Použité roušky / i dětí / nenechávejte ani nevyhazujte v šatně, ihned je odnášejte mimo areál MŠ.
 • VŠUDE dodržujte ODSTUPY 2 m , dítě může doprovázet pouze 1 nezbytná osoba .
 • Při vstupu ošetřete sobě i dětem RUCE DESINFEKCÍ / stojan / .
 • První den nástupu odevzdejte osobě pověřené ranním filtrem PODEPSANÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - MUSÍ BÝT UVEDEN PLATNÝ TELEFONNÍ KONTAKT. / Můžete si ho předem stáhnout v sekci dokumenty a přinést již vyplněný /
 • Denně sdělte osobě pověřené ranním filtrem ZDRAVOTNÍ STAV dítěte a vyčkejte změření teploty. 
 • První den nástupu učitelce odevzdejte 2ks podepsaných dětských roušek v sáčku / pro případ vzniku podezření na nákazu /
 • V ŠATNĚ mohou být pouze 2 dospělé osoby - VYČKEJTE NA CHODBĚ s odstupy.
 • PŘED PŘEDÁNÍM DÍTĚTE zkontrolujte, že si řádně umyje ruce.
 • Pozdrav s učitelkou bude OČNÍM KONTAKTEM, SLOVNÍM POZDRAVEM a případně zamáváním rukou.
 • NENOSTE DO MŠ ŽÁDNÉ HRAČKY ANI JINÉ PŘEDMĚTY. 
 • VŽDY V PÁTEK ODNESTE DOMŮ POUŽITÉ PRÁDLO A PYŽAMO. Dávejte dětem vhodné a dostatečně teplé oblečení na zahradu - budou chodit ven  už v 9 hodin. 
 • V MŠ a na zahradě se zdržujte pouze na NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU.
 • Pokud vás budeme kontaktovat z důvodu příznaků onemocnění dítěte , MUSÍTE SI HO VYZVEDNOUT MAXIMÁLNĚ DO JEDNÉ HODINY od oznámení a informovat poté MŠ o charakteru diagnozy, abychom mohli případně zrušit zvýšené epidemiologické opatření .  
 • Po každé absenci z důvodů jakéhokoli onemocnění si vyžádejte od lékaře potvrzení, že je dítě zdravé a může být opět přijato do mateřské školy. ODEVZDEJTE HO při návratu do MŠ učitelce.

                                                                         CHRAŇME SE NAVZÁJEM - DĚKUJEMEdomecek se zviratky

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ – SKUPINY - týden od 18.-22.5. 2020 – zatím PŘIHLÁŠENÉ DĚTI 

Skupina ZAJÍČCI

uč.Zuzka,Marie,as.Jana

Skupina MEDVÍDCI

/ uč. Iva,Marcela/

Skupina TYGŘÍCI

/uč.Lenka, Jitka/

NIKOL CH. zajíčci

SAMUEL SV. slůňata

ADAM N.slůńata

EMA K. zajíčci

ADAM D. medvídci

DAVID S.slůńata

TEREZA D. zajíčci

MATHIAS K. medvídci

MARTIN B. tygříci

LAURA N. zajíčci

BARBORA K. medvídci

ANNA B. tygříci

Tadeáš Z.

ISABEL medvídci

TOMÁŠ Č. tygříci

FRANTIŠEK G. Slůňata

ŠÁRKA medvídci

JOHANKA tygříci

VADIM I. Slůňata

DANIEL O. medvídci

JÁRA K. tygříci

TEREZA S. Slůňata

MÍRA SV. medvídci

DENISA K. tygříci

HANA V. Slůňata

MATĚJ T. medvídci

KRYŠTOF K. tygříci

MARIANA V. Slůňata

ELIŠKA Z. medvídci

LUCIE N. tygříci

   

VALENTINA tygříci

   

SAMUEL S. tygříci

     
     

10 dětí

10 dětí

12 dětí

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ – SKUPINY - týden od 25.-29.5. 2020 – zatím PŘIHLÁŠENÉ DĚTI :

Skupina ZAJÍČCI

uč.Zuzka,Dana

SKUPINA MEDVÍDCI

/ Marcela,Iva , as. Jana /

SKUPINA TYGŘÍCI

/ uč. Lenka, Jitka /

NIKOL CH.

SAMUEL SV. slůňata

ADAM N.slůńata

EMA K.

ADAM D.

DAVID S.slůńata

TEREZA D.

MATHIAS K.

MARTIN B.

LAURA N.

BARBORA K.

ANNA B.

EMA B.

ISABEL

TOMÁŠ Č.

DOMINIK H.

ŠÁRKA

JOHANKA

MARIA J.

DANIEL O.

JÁRA K.

JAN Š.

MÍRA SV.

DENISA K.

KRISTÝNA Š.

MATĚJ T.

KRYŠTOF K.

František G. slůňata

ELIŠKA Z.

LUCIE N.

Vadim I. slůňata

VERONIKA K.

VALENTINA

TEREZA S. slůňata

TEREZA K.

SAMUEL S.

ONDŘEJ S. slůňata

KATEŘINA P.

TOMÁŠ B.

MATYÁŠ H. slůňata

ADAM R.

AILEEN

LUKÁŠ K. slůňata

SANTINO slůňata

SAMUEL SA.

DAVID F. slůňata

ROZÁLIE B. slůňata

MARTIN V.

KAROLÍNA H. slůňata

HANA V. slůňata

MARIANA slůňata

Tadeáš Z.

 

NATÁLIE slůňata

 Matyáš H.     ZLATKA
 Tomáš K. SLŮŇATA    
     
     
     

20dětí

17 dětí

19 dětí

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÉTĚ 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA   ul. Stromovka 285/1,Liberec 10  BUDE UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ

OD 7. ČERVENCE do 9. SRPNA 2020 – 5 týdnů .

V týdnu od 7.7. 2020 do 10.7.2020 mohou rodiče na základě předběžné dohody s ředitelkou využít náhradní docházku do odloučeného pracoviště

v Machníně , které bude v provozu 6,30-16,30 hodin / bus č. 16 /

V nezbytných případech je možné projednat s ředitelkou školy eventuální umístění dítěte do náhradního předškolního zařízení ve spádové oblasti.

Termín přihlášek do náhradních školek je do 5. června 2020 – tiskopisy přihlášky a bližší informace o vám na vyžádání poskytnu osobně do 4.6.2020 – tel. 730 844 022.

Školné za červenec činí 77 Kč a za srpen 413 Kč - celkem 490,-Kč.

Příkazy nemusíte upravovat, přeplatky budou automaticky vráceny při vyúčtování v září.

Prázdninové školné platí všechny děti, které ho platily doposud a budou pokračovat v docházce i od září .

 slunicko

                                     

                                     ředitelka školy PaedDr. Jana Kubíčková