Školáček

sloniceProjekt přípravy dětí na školu za pomoci rodičů a jejich spolupráce – probíhá denně formou zadání úkolů pro předškoláky v 1.patře, které děti s rodiči mohou plnit.

Úkoly jsou zaměřené na rozvoj zrakového vnímání, hledání rozdílů a stejností, matematické gramotnosti, sluchové analyzy, vyjadřování .