Uvítání - jak to chodí u Slůňat

Vítejte ve třídě Slůňátek

Třída s názvem Slůňata se nachází v přízemí mateřské školy. Obrázek slůně

Její prostor je rozčleněn do několika pracovních koutků, ve kterých mohou děti samostatně rozvíjet

své schopnosti a dovednosti spontánní činností, hrou nebo řízenou činností pod vedením pedagoga.

Najdete zde krabice s kostkami, magnetickou tabulí, kuchyňku, kadeřnictví a obchůdek.

Ostatní části třídy jsou vhodně doplněny úložnými prostory, ve kterých se nachází hračky a pomůcky.

Vše je umístěno tak, aby si děti sami mohli vybrat, co právě potřebují.

Třídu postupně zdobíme výtvarnými pracemi, které vytváříme v průběhu školného roku a doplňujeme je výzdobou

s tématikou ročního období. Třída Slůňat je k dispozici smíšené skupině dětí v rozmezí 3 – 5let.

Každý den se děti setkávají se svými kamarády, přijímají pravidla třídy a komunikují mezi sebou.

Postupně také přijímají autoritu pedagogů, nacházejí ve třídě své jistoty, pohlazení i milá slova.

Rodiče mají možnost sledovat pokroky svých dětí, denně komunikovat s pedagogem. Krůček po kroku

se tak snažíme vytvářet vzájemnou důvěru a porozumění.

Třídní program je provázen slůňátkem. Abychom hned na začátku školního roku získaly důvěru a zájem dětí,

pojmenovaly jsme společně našeho kamaráda jménem TONÍK. Toník má ve třídě své pevné místo.

Děti se od něho mnoho naučí, povídají si s ním, mohou si s ním hrát a starat se o něho.

Slůně se tak stalo prostředníkem mezi světem dospělých a světem našich malých kamarádů.

Toník nám bude pomáhat po celý školní rok. Bude našim společníkem při hrách, zpěvu, radování,

dokáže nám včas připomenout pravidla, která jsme si společně vytvořili.