Logopedická poradna

Vždy v průběhu září se koná informativní schůzka, na které si rodiče mohou vybrat  formu logopedické péče , která je pro jejich dítě  vhodnější.  Individuální logopedická péče je zajištěna dvěma způsoby :

DOMEČEK - poradna externí učitelky speciální péče p. Pavly Žaludové je vždy 1x za 14 dní v úterý od 7 do 11 hodin podle rozpisu - termín je nutno objednat u ředitelky školy . Poradna je určena dětem  s několika vadnými hláskami . Doprovod dospělého je velmi potřebný a vítaný, ale není vždy nezbytně nutný.  Dítě na logopedickou lekci může dovést asistentka ze třídy a úkoly dostanete domů písemně.  Lekce probíhají v hospodářské budově - vchod vedle kuchyně je označen názvem LOGOPEDIE . Rozpis lekcí je zveřejněn vždy do čtvrtka předcházejícího týdne a aktualizován maximálně v pondělí do 12 hodin. Případní zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy.