Harmonogram provozu aneb kdy je MŠ uzavřena

HARMONOGRAM PROVOZU ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Datum

popis

Poznámka

1.září 2022 středa

nástup nových dětí do MŠ, zahájení povinného předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

 

28.září 2022

Středa

Státní svátek

MŠ uzavřena

26.+ 27.10.2022

Středa,čtvrtek

Podzimní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání, MŠ je v omezeném provozu

28.říjen 2022 pátek

Státní svátek

MŠ uzavřena

11.l1.2022 pátek

Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných

Řádný termín

17.11.2022

Státní svátek

MŠ uzavřena

25.11.2022 pátek

Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných

Náhradní termín

23.12.2022 -2.1.2023

Vánoční prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání

23.12.- 31.12.2022

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLCE

/ 5dní /

MŠ uzavřena

2.1.2023 pondělí

Zahájení provozu MŠ po vánočních prázdninách

Není povinné předškolní vzdělávání,MŠ je v omezeném provozu

3.2.2023 pátek

Pololetní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání, Mš je v provozu

20.-24.2.2022

Pondělí-pátek

Jarní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání, MŠ je v omezeném provozu

6.4.2023

Čtvrtek

Velikonoční prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání , MŠ je v omezeném v provozu

7.-10.4.2023

Pátek – pondělí

Velikonoční svátky

MŠ uzavřena

1.5.2023

8.5.2023

Státní svátek

Státní svátek

MŠ uzavřena

MŠ uzavřena

1.7.-31.8.2023

Hlavní prázdniny školáků

Není povinné předškolní vzdělávání

7.červenec 2023 pondělí

Sanitární den

MŠ uzavřena

5.-6.července 2023 středa-čtvrtek

Státní svátky

MŠ uzavřena

17.7.-20.8.2023

HLAVNÍ ŠKOLNÍ PRÁZDNINY

/ 5 týdnů / - dovolená

MŠ UZAVŘENA ,

od 14.-18.8. možnost využití spádové MŠ

21.8. -31.8.2023

Zahájení provozu MŠ po prázdninách

Omezený provoz