OD 12.4.2021 MŠ v provozu pro předškoláky a děti rodičů vybraných profesí

VÁŽENÍ RODIČE,

podle pokynů MŠMT  bude od 12.4.2021 obnoven provoz Mateřské  školy , LIberec, Stromovka 285/1 v sídle Stará 107, Liberec 

pro a / děti s povinným předškolním vzděláváním 

       b /  pro děti rodičů " vybraných profesí " / viz seznam níže / ŽÁDÁM VŠECHNY , kteří z této skupiny MAJÍ ZÁJEM,                      ABY SE MI CO  NEJDŘÍVE OZVALI NA TEL. 730 844 022 / 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  3. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  4. příslušníci ozbrojených sil,
  5. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  6. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  7. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  8. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  9. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

                                                                                                                              ředitelka školy