Seznam přijatých dětí - Stromovka 285/1 od 1.9.2021

Systém pro podporu přijímacího řízení do mateřských škol

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí – sídlo Stromovka 285/1,Liberec 10 46010

Pořadí

ID dítěte

Obdržené body

Adresa poskytování vzdělávání

Rozhodnutí

1

2361126656

765.72

Stromovka 285/1

Přijatý/á

2

3836983296

764.76

Stromovka 285/1

Přijatý/á

3

2788469248

763.88

Stromovka 285/1

Přijatý/á

4

5043330567

761.54

Stromovka 285/1

Přijatý/á

5

6916501376

740.30

Stromovka 285/1

Přijatý/á

6

6058938368

714.88

Stromovka 285/1

Přijatý/á

7

6015271424

712.82

Stromovka 285/1

Přijatý/á

8

3154428384

710.44

Stromovka 285/1

Přijatý/á

9

3042932032

705.46

Stromovka 285/1

Přijatý/á

10

7247098887

705.28

Stromovka 285/1

Přijatý/á

11

6510017285

704.80

Stromovka 285/1

Přijatý/á

12

3691417676

704.04

Stromovka 285/1

Přijatý/á

13

3443330048

703.16

Stromovka 285/1

Přijatý/á

14

3961287808

702.40

Stromovka 285/1

Přijatý/á

15

3567267072

702.12

Stromovka 285/1

Přijatý/á

16

3025081088

702.06

Stromovka 285/1

Přijatý/á

17

6511930882

701.50

Stromovka 285/1

Přijatý/á

18

7769790464

701.40

Stromovka 285/1

Přijatý/á

19

4392626432

701.36

Stromovka 285/1

Přijatý/á

20

8031660836

701.14

Stromovka 285/1

Přijatý/á

21

6718391456

701.02

Stromovka 285/1

Přijatý/á

22

3438810624

700.46

Stromovka 285/1

Přijatý/á

23

5550817792

667.16

Stromovka 285/1

Přijatý/á

24

3394362885

657.12

Stromovka 285/1

Přijatý/á

25

5450839044

656.94

Stromovka 285/1

Přijatý/á

26

7900611525

656.66

Stromovka 285/1

Přijatý/á

27

3766591584

655.38

Stromovka 285/1

Přijatý/á

28

9645588992

655.04

Stromovka 285/1

Přijatý/á

V Liberci, dne 28.5.2021                                             PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy