Náhradní MŠ pro vybrané profese v případě karanténního uzavření MŠ Stromovka

PRO DĚTI DO 10ti let, jejichž rodiče pracují v níže uvedených profesích je v případě UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ NEBO MATEŘSKÉ ŠKOLY URČENÁ ZŠ A MŠ BARVÍŘSKÁ  - viz informace níže. 

Jako škola určená pro  výkon péče o děti do věku 10 let(hranice se může posunout směrem nahoru) je ZŠ a MŠ Barvířská (pro ZŠ v celém ORP Liberec)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – telefon 778 761 347.

Obědy zajištěny, svačinky s sebou, věci na ven, učení a instrukce od učitelů vítány J

Jedná se o umístění dětí do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci − bezpečnostních sborů;

obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− Úřadu práce České republiky;
− České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
− Finanční správy České republiky;
− Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců;
− Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
− Zařízení školního stravování
− České pošty, s.p.
− Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy;
− Pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení;

 a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. (výčet profesí se může rozšířit v čase).