Začínáme 1.září - CO VÁS ČEKÁ ?

Vážení rodiče, v úterý začíná nový školní rok a vaše děti budou v nových třídách . Dostanete informaci o nové výši stravného a školného. 

Pandemie stále není na ústupu a tak stále platí níže uvedená pravidla vstupu do MŠ , která jste povinni respektovat :  

 • PROSÍME VÁS , abyste v budově MŠ nosili roušky , i když podle státního nařízení nejsou povinné. Bereme to jako VÝRAZ OHLEDUPLNOSTI vůči našemu zdraví a PŘEDEM VELICE DĚKUJEME . / budovu lze obtížně větrat a denně je tu až 260 lidí /
 • děti roušky mít nemusejí, pro případ výskytu onemocnění máme roušky " školkové " , které si vypereme
 • NEVSTUPUJTE , POKUD CÍTÍTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ , POKUD JSTE V KARANTÉNĚ nebo jste byli v kontaktu s nakaženou osobou.
 • VŠUDE dodržujte ODSTUPY 2 m , dítě může doprovázet pouze 1 nezbytná osoba .
 • Při vstupu ošetřete sobě i dětem RUCE DESINFEKCÍ / stojan / .
 • Denně sdělte osobě pověřené ranním filtrem ZDRAVOTNÍ STAV dítěte a vyčkejte změření teploty.
 • V ŠATNĚ mohou být pouze 2 dospělé osoby - VYČKEJTE NA CHODBĚ s odstupy.
 • PŘED PŘEDÁNÍM DÍTĚTE zkontrolujte, že si řádně umyje ruce
 • Pozdrav s učitelkou bude OČNÍM KONTAKTEM, SLOVNÍM POZDRAVEM a případně zamáváním rukou.
 • NENOSTE DO MŠ ŽÁDNÉ HRAČKY ANI JINÉ PŘEDMĚTY.
 • VŽDY V PÁTEK ODNESTE DOMŮ POUŽITÉ PRÁDLO A PYŽAMO.
 • V MŠ a na zahradě se zdržujte pouze na NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU.
 • Pokud vás budeme kontaktovat z důvodu příznaků onemocnění dítěte , MUSÍTE SI HO VYZVEDNOUT MAXIMÁLNĚ DO JEDNÉ HODINY od oznámení a informovat poté MŠ o charakteru diagnozy, abychom mohli případně zrušit zvýšené epidemiologické opatření .  
 • Po každé absenci z důvodů jakéhokoli onemocnění si vyžádejte od lékaře potvrzení, že je dítě zdravé a může být opět přijato do mateřské školy. ODEVZDEJTE HO při návratu do MŠ učitelce.

                                                                         CHRAŇME SE NAVZÁJEM - DĚKUJEME