ŠKOLNÉ - AKTUALIZACE

Vážení rodiče,

situace se vyvíjí a informace zpřesňují . Já se tímto omlouvám, že jsem vás špatně informovala o tom, že když dítě nyní v době zhoršené epidemiologické situace nebude dobrovolně docházet do MŠ, tak nebude muset platit školné. Toto však podle předpisů platí pouze v případě, když je přerušen nebo omezen provoz mateřské školy a dítěti je bráněno v docházce. Personální situace se ale postupně zlepšuje , a tak  tímto sděluji, že pokud nenastane nepředpokládáná skutečnost , tak

BĚŽNÝ NEOMEZENÝ PROVOZ PRO VŠECHNY DĚTI , KTERÉ CHTĚJÍ DOCHÁZET 

ZAČÍNÁ V MŠ STROMOVKA  OD PONDĚLÍ  1.6.2020  

ABY SE VZÁJEMNĚ NEMÍSILY SKUPINY JE PROVOZ OD 6,30 DO 16,15 HODIN. 

Od tohoto dne také platí povinnost platit školné. Docházka je nadále do 30.6.2020 dobrovolná, ale pokud někdo nepřijde celý červen, musí podepsat písemnou omluvenku . 

Prosím,  nahlaste tedy UČITELCE  na třídě , kdy vaše dítě nastoupí. 

Níže najdete přehled a informaci jak bude školné účtováno. Záloha na stravné se při neodebírání stravy samozřejmě platit nemusí. 

Děkuji za pochopení  a vstřícnost   PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školykvetina

Školné v MŠ po znovuotevření – pandemie COVID -19

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření standardními pravidly podle právních předpisů , zejména podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů , a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání Podle těchto předpisů je snížení úplaty možné POUZE v době přerušení či omezení provozu mateřské školy na více než 5 pracovních dní v kalendářním měsíci. Z těchto důvodů bylo školné v měsících březnu až srpnu  upraveno takto :

BŘEZEN – provoz omezen a přerušen od 16.3. do 31.3.2020  

DUBEN   - od 1.4. - 30.4. 2020     MŠ uzavřena

KVĚTEN - od 1.5. - 17.5. 2020     MŠ uzavřena, od 18.5. do 31.5. je omezený provoz z důvodu nedostatku personálu 

ČERVEN – běžný provoz s časovým omezením 6,30 -16,15 z důvodů nespojování tříd / v případě potřeby delší provozní doby kontaktujte ředitelku školy /

ČERVENEC - SRPEN   – uzavřeno od 7.7. do 9.8.2020 / 5 týdnů /

MŠ Stromovka 285/1 , Liberec 33 – běžné školné 568,- Kč

MĚSÍC

Celkem dnů

Průměr na den

OMEZENÝ PROVOZ

DNY PROVOZU

ŠKOLNÉ

Březen

22

25,81

12

10

258

Duben

20

28,40

20

0

0

Květen

19

29,89

9/19*

10/0*

289/0*

Červen

22

25,81

0

22

568

Červenec + srpen celkem

44

25,81

15+5/10+5**

3+16/7+16**

490/593**

* Platí pro děti, které v době omezeného provozu nedocházely ani jeden den.

** platí pro děti, které využijí náhradní docházku do MŠ Machnín

Přeplatky budou zúčtovány k 31.8.2020 a vratky proběhnou v září 2020 . 

Platby školného se vztahují na všechny děti, které ho platily doposud / tudíž nejsou předškoláci ani nemají odklad školní docházky / I KDYŽ DOBROVOLNĚ NEBUDOU DOCHÁZET A BUDOU ŘÁDNĚ PÍSEMNĚ OMLUVENY. Pokud byste školné v červnu až srpnu nechtěli platit, tak musíte požádat o ukončení předškolního vzdělávání k 31.5.2020. Tím ovšem ztrácíte místo v MŠ a může být přijato jiné dítě . Potom byste museli po 14.6.2020 znovu požádat o přijetí od září pro školní rok 2020/2021. Nemáte však zaručeno, že bude volné místo -  zatím to tak nevypadá /.

V Liberci 18.5.2020                                                 ředitelka školy