Provozní rozpočet na rok 2020

V sekci dokumenty naleznete návrh provozního rozpočtu na rok 2020, který byl schválen Radou  města Liberce.