Komentář k omezení kroužků

Vážení rodiče,
vzhledem ke zpřísněným podmínkám v možné nabídce " kroužků " v mateřských školách / viz Stanovisko ČŠI z dubna 2016 na hlavní nástěnce / vám sděluji, že ve školním roce 201/2018 jsme schopni nabídnout v MŠ Stromovka pouze pěvecký soubor Zvoneček - úterý 9,30-10 zdarma a taneční kroužek  : úterý  od 16,10 do 16,40 hodin - podmínkou je přihlášení minimálně 10ti dětí. / cena 400 Kč za pololetí /  . Termín ukázkové hodiny bude sdělen.
Přihlásit se můžete u třídních učitelek do 30.9.2017. V případě nabídky dalších externích organizací vás budu informovat, ale šlo by o kroužky v době od 16 hodin.
Mateřská škola nabízí ve Školním vzdělávacím programu dětem dostatek výtvarných, pracovních , hudebních i pohybových nabídek  a aktivit k všestrannému vývoji a uspokojení potřeb, takže kroužky nejsou potřebné.