Uzavření MŠ v létě 2022 a náhradní MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA , Liberec , Stromovka 285/1, příspěvková organizace

BUDE UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ od 11. ČERVENCE do 14. SRPNA 2022

– 5 TÝDNŮ

V nutných případech je možné projednat s ředitelkou školy umístění dítěte do náhradního zařízení takto:

11.-15.7.

18.-22.7.

25.-29.7.

1.8.-5.8.

8.-12.8.

15.-19.8.

MŠ V Zahradě

www.msvzahrade.cz

MŠ SLUNÍČKO

www.ms-slunicko.cz

 

 

a možnost využít                      

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY pro děti   5-8 let a MINIMATEŘINKU, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

Možnost využít

zážitkové tábory pro děti 5-8 let a Minimateřinku, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

 

MŠ MOTÝLEK www.msmotylek.eu

 

 

a možnost využít                      

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY pro děti   5-8 let a MINIMATEŘINKU, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

MŠ Stromovka 285/1

www.skolkastromovka.cz

MŠ Klubíčko

https://klubicko-liberec.cz

 

 

MŠ Stará 107, Machnín

www.skolkastromovka.cz

MŠ Pod Ještědem

www.ms-podjestedem.cz

 

 

 

 

MŠ Pohádka

https://skolka-pohadka.cz

MŠ Hvězdička www.skolkahvezdicka.cz

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Ostašov www.zsostasov.cz

Přijímání přihlášek do náhradního zařízení je od 1. 1. 2022 do 31.3.2022, splatnost zálohové úhrady je do 31.3.2022 . Do náhradní MŠ se přihlašujte u ředitelky své kmenové mateřské školy do 25.3. 2022. Obdržíte žádost o přijetí, kterou sami odevzdáte ve vybrané MŠ. Následně obdržíte pokyny k platbě a po zaplacení zálohové úhrady obdržíte Rozhodnutí o přijetí dítěte. Kritéria přijetí jsou shodná s kritérii pro běžný zápis – věk dítěte, bydliště, sourozenec v dané MŠ.

Zálohová úhrada pro náhradní MŠ bude stanovena podle podmínek jednotlivých škol - stravné cca 45Kč/den podle skutečné docházky a nevratné školné cca 400 Kč / týden. Školné se vrací pouze v případě, že dítě nenastoupí z důvodu onemocnění, potvrzeného lékařem. Rodič může žádost zrušit emailem, písemně nebo datovou schránkou do 31. 5. 2022 a zálohová úhrada bude vrácena na účet do 30. 6. 2022.

Do MINIMATEŘINKY DDM Větrník a příměstských táborů se přihlašujte PŘÍMO na www.ddmliberec.cz

Zálohová úhrada DDM Větrník cca 1.800,-Kč / týden                                                          Bližší informace u ředitelky školy PaedDr. Jany Kubíč