12.5.2022 AKTUALIZACE Roční plán akcí Machnín

PLÁN  AKCÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU 2021/2022 –  MŠ Stará 107, LIberec 33 Machnín 

Aktuální přehled jednotlivých tříd najdete na www.skolkastromovka.cz

Datum

Popis

Poznámka

1.září 2021 středa

nástup nových dětí do MŠ, zahájení povinného předškolního vzdělávání dětí v polsedním roce před zahájením povinné školní docházky

 

Září -červen

Celoroční projekt  Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Průběžně

30.září 2021

čtvrtek

Divadlo PUK - Ptačí pohádka

 

7.října 2021

čtvrtek

Sváťovo divadlo O neposlušných kůzlatech

 

12.října

úterý

Doprava - bezpečnost prožitkový program

Zahrada MŠ

22.10.2021 pátek

Fotografování na vánoční foto

 

15.11.2021. pondělí

Divadlo Koloběžka - O princezně Kolobejdě

 

3.12.2021. pátek

Mikulášska nadílka

 

6.12.2021. pondělí

Divadlo Koloběžka - Jak čerti pekli vánoční cukroví

 

15.12.2021 středa

ŠTEDRÝ DEN VE ŠKOLCE ZMĚNA TERMÍNU 
14.2.2022  KARNEVAL   

3.3.2022.

čtvrtek

Divadlo PUK - Halo, Jácíčku

 

12.4. 2022.

Velikonoční hra

5.4.2022 knihovna Machnín - Povídání o pejskovi a kočičce   
středa 27.dubna 2022 INDIÁNSKÝ DEN  - Koťátka a starší  Myšičky pojedou do Stromovky  nové
pondělí 2.květen 2022 Naivní divadlo  : BABIČKA  ČERVENÉ KARKULKY / Koťátka /  NOVÉ - jedeme autobusem MHD 

Květen průběžně

Vitamínová olympiáda

Zahrada MŠ

5.květen čtvrtek

Divadlo Koloběžka -  Barevná pohádka

 
10.květen úterý PES - KAMARÁD NEBO NEPŘÍTEL - přeloženo z října   

23. květen pondělí 11hod

24.KVĚTEN ÚTERÝ

FOTOGRAFOVÁNÍ NA TŘÍDNÍ FOTOGRAFIE 

 

Projektový sportovní den - Míče, míčky a co  s nimi ? 

 

ZAHRADA MŠ

 

zahrada MŠ

1.ČERVEN

Zakončení olympiády a předání medailí

 

9.6.2021 čtvrtek

Celodenní výlet

 

23.6.2022.

čtvrtek

Loučení se školáky Koťátka

Zveme rodiče

24.červen

pátek

Spaní ve školce pro předškoláky

 

Podle epidemiologických možností :

Mámo, táto , pojď si se mnou hrát – celoroční projekt s rodiči / podzimní a jarní dílničky, vánoční besídka , přehlídka konstruktérů, rodinná štafeta /

TŘÍDNÍ AKCE - Návštěva Naivního divadla, ZOO, galerie, botanické zahrady, Střevlíka,  muzea , projektové dny , IQpark,IQLandia, Ekopark  aj.

FÉROVÉ ŠKOLY – celoroční projekt přípravy dětí na školu – společné akce se základní školou Heřmánkova

TĚLOCVIČNA v  ZŠ  Heřmánkova