Aktuálně ošetřovné 12.4.2021 a PODMÍNKY PROVOZU od 12.4.2021 MŠ

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1,příspěvková organizace , IČO 72742429

Sídlo : Stromovka 285/1, Liberec 10 46010

Sídlo : Stará 107, Liberec 33 460 01 zastoupená PaedDr. Janou Kubíčkovou, ředitelkou školy

OZNAMUJE , že

z rozhodnutí vlády České republiky ze dne 26.února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření / viz dokumenty ke stažení / je

MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA od 1. března 2021 do odvolání 

s výjimkou od 12.4.2021 

a / pro děti  s povinným předškolním vzděláváním 

b / mimořádným opatřením pro děti rodičů  IZS  a " vybraných profesí " - viz samostatný email

Poskytování školního stravování bude poskytováno pouze dětem přítomným v MŠ, pro ostatní děti je školní stravování  přerušeno. 

PODMÍNKY PROVOZU od 12.4.2021  : 

  1. 2x týdně přímo v MŠ  antigenní test LEPU - neinvazivní nebolestivý výtěr přední části nosu / podobně jako čištění vatovou tyčinkou /  - nemusejí ti, kteří přinesou potvrzení od lékaře , že COVID prodělali do 90ti dnů . Samotný test provede rodič v MŠ , pověřený pracovník MŠ vzorek do 15ti minut  vyhodnotí , teprve potom dítě může do MŠ.  Rodiče mohou přinést na svoje náklady jiný schválený antigenní test a provést ho za přítomnosti pracovníka MŠ . V tomto případě předají ředitelce školy k dokumentaci  schvalovací certifikát k testu a návod k použití.   
  2. Děti roušky mít nemusejí, dospělí musí mít respirátory 
  3. Doprovod 1 dospělého s dítětem  do šatny -  pouze v respirátorech na nezbytnou dobu a bez kontaktu s jinými dětmi a          dospělými. 
  4. Dodržování hygienických opatření - desinfekce rukou a prostředí , časté  větrání , zvýšený pobyt venku . 
  5. Homogenní / v týdnu neměnné / skupiny do 15 ti dětí - skupiny se nebudou kontaktovat . 
  6. Nesmí vstupovat nikdo s příznaky virového onemocnění . V případě upozornění na příznak virového onemocnění vyzvednout dítě do jedné hodiny a kontaktovat lékaře. 
  7. Respektování dalších vnitřních pokynů stanovených ředitelkou školy v závislosti na okamžité situaci. 
  8. Neúčast dítěte na předškolním vzdělávání v MŠ musí být rodičem písemně omluvena a bude posuzována   jako " nemoc"   s náhradním plněním zadaných úkolů.

Pro ostatní děti bude MŠ v provozu až ve III. fázi  uvolňování opatření podle epidemiologické situace v okrese.

PO DOBU UZAVŘENÍ MŠ MOHOU RODIČE POŽÁDAT O OŠETŘOVNÉ – ŽÁDNÉ POTVRZENÍ ŠKOLA NEVYSTAVUJE.  Od 12.4.2021 mají na ošetřovné nárok pouze rodiče mladších dětí, kterým není umožněna prezenční docházka.  Rodiče předškoláků a rodičů IZS  NÁROK NA OŠETŘOVNÉ  NEMAJÍ.  / viz www.ossz.cz/ 

 

NA TISKOPISY ÚDAJE RODIČE VYPLNÍ SAMI.

Všechny informace k ošetřovnému najdete ZDE : www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

/ POZOR , zjistila jsem, že při přenosu i zkopírování odkazu zmizi záhadně pomlčka mezi "k" a "osetrovnemu" Musíte si ji tam doplnit,potom je odkaz funkční. /  

 TISKOPIS  :  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

NA MĚSÍC DUBEN  2021 NEMUSÍTE PLATIT ZÁLOHU NA ŠKOLNÉ , protože po dobu uzavření MŠ se školné neplatí.  Zálohu na stravné potřebujeme jen tehdy, pokud bude provoz v dubnu obnoven a dítě bude docházet. Pokud zálohu přesto pošlete, bude vám vrácena při zúčtování v září. Rodiče dětí "vybraných profesí ", pokud budou docházet, tak školné platit budou.

V Liberci, 12.4.2021     PaedDr. Jana Kubíčková ředitelka školy, tel. 730 844 022

PaedDr. Jana Kubíčková , ředitelka školy