Seznam přijatých dětí od 1.9.2021 MŠ Stará 107, Liberec - Machnín

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí – sídlo MŠ, Stará 107,Liberec 33 Machnín

Pořadí

ID dítěte

Obdržené body

Adresa poskytování vzdělávání

Rozhodnutí

1

7748110592

745.94

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

2

3291094592

716.32

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

3

3432723712

710.90

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

4

9537464192

710.38

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

5

5533858567

706.52

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

6

1099571225

704.54

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

7

7605360384

703.38

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

8

6810828816

701.12

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

9

8473375043

441.24

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

10

2264499272

356.60

odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Přijatý/á

V Liberci, dne 28.5.2021                     PaedDr. Jana Kubíčková,

                                                                  ředitelka školy