Podmínky provozu MŠ od 18.5.2020

Milí rodiče, od 18.5.2020 bude OPĚT ZAHÁJET PROVOZ mateřské školy za mimořádných podmínek daných

Směrnicí po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. / dále jen „Směrnice“/ vydané na základě doporučení MŠMT ze dne 30.4.2020

PODMÍNKY PROVOZU od 18.5. do 31.8.2020 : / výtah ze Směrnice / - celý text najdete v sekci dokumenty pod článkem Směrnice Podmínky provozu MŠ COVID-19 /

  • PROVOZ BUDE OD 6,30 do 16,30
  • Před prvním nástupem jsou rodiče povinni seznámit se Směrnicí , podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI dítěte a sdělit stále funkční aktuální telefonní číslo
  • / prohlášení si můžete stáhnout předem na webových stránkách školy a přinést ho již podepsané - „ Čestné prohlášení COVID -19 – Rodiče“/
  • Děti si přinesou 2ks látkových roušek v podepsaném sáčku a odevzdají je učitelce / budou uloženy do sanitační skříňky pro případné použití při výskytu někoho s respiračními příznaky onemocnění /
  • Všichni přítomní si po vstupu musí ošetřit ruce desinfekcí.
  • Do budovy může vstoupit s dítětem pouze jeden zákonný zástupce, v šatně mohou být nejvýše 2 děti najednou , v areálu i budově MŠ musí udržovat odstup 2m a zbytečně se nezdržovat.
  • Děti budou procházet ranním filtrem / měření teploty /, zákonný zástupce musí vyčkat na výsledek .
  • Děti nesmějí nosit do MŠ žádné hračky.

 Doporučení MŠMT ze dne 30.4.2020 , na základě kterého  je směrnice zpracována , najdete v sekci dokumenty. 

Bližší informace podá případně ředitelka školy – tel. 730 844 022