Dodatek k zápisu na šk.rok 2019/2020

Podle § 36/ odst. 3 , Zákona č.500/2004 Sb.

máte možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

dne 17.5.2019 od 12,30 do 14,30 hodin v ředitelně MŠ, Liberec, STROMOVKA 285/1, příspěvková organizace.

PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání BUDE OZNÁMENO VYVĚŠENÍM SEZNAMU PODLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL ve stanoveném termínu podle správního řádu u hlavního vchodu a na www.skolkastromovka.cz dne 31. 5. 2019 .

O NEPŘIJETÍ BUDETE INFORMOVÁNI DOPISEM do 14.6.2019.

PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy