ORGANIZACE NÁHRADNÍHO PROVOZU od 1.4.2019

NÁHRADNÍ PROVOZ  Mš Stará 107 z důvodu HAVÁRIE  - od 26.3.2019 do 31.5.2019 / odhad / 

od 1.dubna 2019  : 1. skupina - 12 dětí MŠ Stromovka  285/1 :
ONDRA Č.
MATOUŠ K.
LUCIE K.
VOJTĚCH M.
ANTONÍN M.
MICHAL Š.
DOMINIKA Š.
ELENKA Č.
LEO D.
MAREK D.
BRUNO J.
RADIM D.

od 1.4.2019 - 2.skupina ZÁKLADNÍ ŠKOLA HEŘMÁNKOVA  Machnín  25 dětí :
Od pošty v Machníně okolo obchodu nahoru k ZŠ. Vstup z levé strany - prozvoníte na tel. MŠ Machnín  734 358 154 a učitelka vám přijde otevřít. Svléknete dítě v šatně u tělocvičny a odvedete ho do tělocvičny, kde probíhá ranní provoz. V 8 hodin děti přejdou do 1.patra do družiny a jídelny na svačinu a další vzdělávací činnost . V 9,30 převlékání a pobyt venku. V 11 hodin oběd / bude přivážen z MŠ v Machníně / a odpočinek na lehátkách. Ve 14,15 hodin svačina v jídelně a od 14,30 přechod do tělocvičny na odpolední hry a rozcházení. Při příchodu rodiče opět prozvoní na telefon a učitelka přijde otevřít.
S sebou : podepsané bačkorky, podepsaný hrníček
, podepsané pyžamko, náhradní oblečení v podepsaném batůžku
2.skupina ZŠ Heřmánkova Machnín : 24 dětí
ANIČKA Z.
ELIŠKA B.
DENIS B.
ANTONIE E.
CRISTINA
MATYÁŠ H.
ADAM H.
ROBIN H.
GABRIELA
MICHAELA
VÁCLAV K.
SAMUEL
MATĚJ M.
VIKTORIE POD.
VIKTORIE POL.
DOMINIK S.
MATYÁŠ S.
VOJTĚCH H.
LUKÁŠ H.
JAN H.
ANEŽKA H.
DOMINIK K.
ŠTĚPÁN P.
VÍT P.
Anička Š.


Vzhledem k náročnosti organizace je možné, že dojde k dílčím změnám. O všech budete informováni na webových stránkách a SMS.
V případě potřeby kontaktujte v ZŠ Heřmánkova  vedoucí učitelku  734 358 154 / MŠ Machnín /  nebo ředitelku školy - 730 844 022.
Moc děkujeme za váš skvělý přístup k této nelehké a nepříjemné situaci. Děláme vše pro to , aby děti tyto změny dobře zvládly.
                                                                                                    kolektiv MŠ Stará a Stromovka